August 21, 2015

Programın genel amacı, doğanın korunması ve sürdürülebilir turizm alanlarında Bulgaristan ve Türkiye arasındaki sınır ötesi işbirliği kapasitesinin artırılarak Avrupa bölgesel uyumuna katkı sağlamaktır.

Proje teklifleri, Program kapsamında aşağıdaki Öncelik Eksenleri ve özel hedeflerden birine yönelik olmalıdır:

Öncelik Ekseni 1: Çevre
Özel Hedef 1.1: Sınır ötesi bölgede doğal ve insan kaynaklı tehlike ve afetlerin önlenmesi ve bunların risk ve sonuçlarının hafifletilmesi
Özel Hedef 1.2: Sınır ötesi işbirliği alanında doğanın korunması ve ortak doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımıve yönetiminin işbirliği girişimleri vasıtasıyla kapasitesinin artırılması

Öncelik Ekseni 2: Sürdürülebilir Turizm
Özel Hedef 2.1: Doğal, kültürel ve tarihi miras ve ilgili altyapıdan daha iyi faydalanılarak sınır ötesi alanının turistik cazibesinin artırılması
Özel Hedef 2.2: Ortak güzergahların geliştirilmesiyle sınır ötesi turizm potansiyelinin artırılması
Özel Hedef 2.3: Sınır ötesi işbirliği girişimleri vasıtasıyla turizm potansiyelinin sürdürülebilir gelişimi için ağ oluşturulmasının artırılması

Programa son başvuru tarihi 11 Nisan 2018 saat 17:00’dir (Bulgaristan yerel saati).

Hibe programı hakkında ayrıntılı bilgiye http://www.ipacbc-bgtr.eu/tr/second-call-application-stage-news/ikinci-teklif-verme-cagrisi-interreg-ipa-bulgaristan-turkiye linkinden ulaşabilirsiniz.