August 21, 2015
Çağrı Başlığı Jean Monnet Burs Programı
Son Başvuru Tarihi ve Saati
* 06 Mart 2015
Başvuru Sahipleri
* Özel sektör çalışanları (Sivil toplum kuruluşlarında, şirketlerde, yerleşik yabancı misyonlarda vb. çalışanlar)
* Üniversitelerin akademik veya idari personeli
* Türkiye'deki üniversitelerin lisans düzeyinde son sınıf öğrencileri veya lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrencileri
Müracaat dili
AB resmi dillerinden herhangi birinde
İnternet sitesi http://www.yereldeab.org.tr/TabId/242/ArtMID/1817/ArticleID/2185/Jean-Monnet-Burs-Program%C4%B1.aspx
Özet Bilgi Jean Monnet Burs Programı Türkiye'nin Avrupa Birliğine tam üyelik hedefi doğrultusunda, AB alanında uzmanlaşmış kişi sayısını artırarak bu alanda ihtiyaç duyulan idari kapasitenin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 2015 yılında 210 kişiye burs verilmesi planlanmakta olup AB müktesebatı konusunda uzmanlaşmak isteyen herkesin başvurusuna açık bir programdır.