August 21, 2015
Çağrı Başlığı * Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
* Sanayi Tezleri Programı
Hibe Tutarı
* mikro işletmeler için proje bütçesinin en fazla %85'i
* küçük işletmeler için proje bütçesinin en fazla %80'i
* orta büyüklükte işletmeler için proje bütçesinin en fazla %75'i
* büyük işletmeler için proje bütçesinin en fazla %65'i
Son Başvuru Tarihi Proje başvuruları yıl içerisinde sürekli olarak yapılabilmektedir.
Başvuru Sahipleri Üniversite-sanayi işbirliği ile yürütülecek Ar-Ge ve yenilik projeleri için, sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın katma değer yaratan, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait Türkiye’de yerleşik işletmeler programdan istifade edibilirler.
Müracaat dili Türkçe başvuru mümkün
İnternet sitesi http://sagm.sanayi.gov.tr/ServiceDetails.aspx?dataID=108
Özet Bilgi Bu programın amacı; üniversite-sanayi işbirliğinin kurumsallaştırılması, ülkemize katma değer yaratacak ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak yeni ürün ve/veya üretim yönteminin geliştirilmesi, mevcut üründe ve/veya üretim yönteminde yenilik yapılmasına yönelik sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yüksek lisans ve/veya doktora tez çalışmalarını içeren projelerin desteklenmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve sonuçlarının değerlendirilmesidir.