Site içi Arama

  ana sayfailetişimenglish
 
HAKKINDA YHGP HİBE PROGRAMLARI PROJELER DOKÜMANLAR FAALİYETLER VE FOTOĞRAFLAR DESTİNASYON TANITIM CBS LİNKLER
 
 
  HİBE PROGRAMLARI
 

Başvuruları Süren AB Hibe Programları (IPA)

 

 

IPA'NIN KIRSAL KALKINMA BİLEŞENİ

 

 

AB DESTEKLİ SKE DÜZEY 2 BÖLGELERİ KALKINMA PROGRAMI

 

 

DİĞER HİBE PROGRAMLARI

 

 

DOKÜMANLAR

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HİBE PROGRAMLARI

 

 

 

 

  

 

-ULUSAL VE ULUSLAR ARASI FON KAYNAKLARI-


1) Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Makine Ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/10)

 2) Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi 

3 ) Yerel Projeler Hibe Programı  (Japon Büyükelçiliği )

4) Üçüncü ülkeler ile kültürel işbirliği projeleri (Kültür Programı)

5) Sivil Toplum Fonu 2011 "Gençliğin güçlendirilmesi için Vatandaş Katılımı" (Dünya Bankası)

6) FP7 /ERC Advanced Grant Programı - Social Sciences and Humanities (SH)

7) People to People 2011 (AB Delegasyonu)

8) Sivil Toplum Bileşeni Ortaklık Eylemleri Kadınların Güçlendirilmesi

9) Kadın Girişimciler İçin Avrupa Danışman Ağı (Avrupa Komisyonu)

10) Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı(ICT PSP)

11) Yatırım Aktörlerinin Çevresel, Sosyal ve Yönetim Bilgi(ÇSY) Analizi ve Kullanımı Konusunda Kapasite Artırımı Hibe Programı (Avrupa Komisyonu İşletmeler ve Sanayi Genel Müdürlüğü) 

12) İl Yenilik Platformları Projeleri  (TÜBİTAK)

13) Gençlik Programı (Youth in Action ) Eylem 3.2 dünyadaki Gençlik : AB ülkelerine Komşu Ülkeler Dışındaki Ülkelerle İşBirliği Teklif Çağrısı (Avrupa Komisyonu)

14)  CIP Programı  Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek (ICT PSP) Teklif Çağrısı

15) Dernekler Yardım Yapılması Hakkında Yönerge( Dernekler Dairesi Başkanlığı)

16)Çok Yıllı İşBirliği Projeleri -İkili İş Birliği Projeleri - Avrupa Kültür Festivalleri (Kültür Programı)

17) Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteklenmesi Programı

18)Özürlülük Destek Programı (ÖDES)

19) İhracata Yönelik Devlet Yardımları Pazar Araştırması ve pazara giriş desteği hakkında Tebliğ

20) Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı


 

 
Amasya Valiliði Çorum Valiliði Samsun Valiliði Tokat Valiliði