Site içi Arama

  ana sayfailetişimenglish
 
HAKKINDA YHGP HİBE PROGRAMLARI PROJELER DOKÜMANLAR FAALİYETLER VE FOTOĞRAFLAR DESTİNASYON TANITIM CBS LİNKLER
 
 
  HİBE PROGRAMLARI
 

Başvuruları Süren AB Hibe Programları (IPA)

 

 

IPA'NIN KIRSAL KALKINMA BİLEŞENİ

 

 

AB DESTEKLİ SKE DÜZEY 2 BÖLGELERİ KALKINMA PROGRAMI

 

 

DİĞER HİBE PROGRAMLARI

 

 

DOKÜMANLAR

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AB DESTEKLİ SKE DÜZEY 2 BÖLGELERİ KALKINMA PROGRAMI

AB Destekli SKE Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı

YHKB Koordinasyonunda TR83 Bölgesi Uygulama Projeleri
 

TR82 (Çankırı, Kastamonu, Sinop),
TR83 (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) ve
TRA1 (Bayburt, Erzincan, Erzurum)
Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı

 

 

 

GENEL BİLGİLER

TR82, TR83 ve TRA1 Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı; Amasya, Bayburt, Çankırı, Çorum, Erzincan, Erzurum, Kastamonu, Samsun, Sinop ve Tokat olmak üzere 10 ili kapsamaktadır. Hazırlık çalışmalarına 2002 yılında başlanan söz konusu program 2003 yılı Mali İşbirliği Programlaması kapsamındadır. Finansman Antlaşması 1 Mart 2004 tarihinde Avrupa Komisyonu ve Türk Hükümeti tarafından imzalanmıştır.

Program, Avrupa Birliği PHARE kuralları çerçevesinde desteklenecek olup, programın bütçesi 40 milyon euro'su AB desteği, 12,33 milyon euro'su ulusal bütçe katkısı olmak üzere toplam 52,33 milyon euro'dur. Bu miktarın 3 milyon euro'su program uygulama faaliyetlerinde (tanıtım toplantıları, eğitim programları, teklif çağrıları vb.) Program Uygulama Birimlerine destek verecek Türk ve yabancı uzmanlardan oluşan Teknik Yardım Ekibi için ayrılmıştır.

2005 yılı Ocak ayı itibarıyla teknik yardım ihalesi prosedürleri tamamlanmış olup, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonunun onayı beklenmektedir. Bu çerçevede 2005 yılı ilk çeyreğinde Türk ve yabancı uzmanlardan oluşan teknik yardım ekibinin bölgelerde faaliyete geçmesi ve program uygulamasının 2006 yılı itibarıyla bitirilmesi öngörülmektedir.

PROGRAMIN GENEL AMACI

Programın genel amacı, ilgili Düzey 2 bölgelerinde ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmanın yanı sıra merkezi ve bölgesel düzeyde proje uygulama kapasitesini artırmaktır.

Bu kapsamda Programda, ilgili Düzey 2 bölgelerinde;

 • Yerel kalkınma girişimleri,
 • KOBİ'ler,
 • Küçük ölçekli altyapı için hibe programları ve
 • Proje uygulamasını destekleyecek teknik yardım hizmeti uygulamaya konulacaktır.

 
YEREL İNSİYATİFLER BİLEŞENİ

Yerel kalkınma girişimlerinin desteklenmesi önceliği, hedef alınan bölgelerde hükümet dışı kâr amacı gütmeyen kuruluşlarla, il özel idareleri ve yerel yönetimler tarafından uygulanacak küçük ölçekli müdahalelere destek sağlayacaktır.

Bu alanda:

 • Ekonomik kalkınma,
 • Kırsal kalkınma faaliyetleri,
 • İnsan kaynaklarının geliştirilmesi,
 • Müşterek fayda sağlayacak hizmetlerin geliştirilmesi,
 • Katılımcı demokrasi kültürünün geliştirilmesine ilişkin faaliyetler yer almaktadır.

Bu öncelik çerçevesinde proje başvurusunda bulunabilecek kuruluşlar, mahalli idareler, Birlikler, Sivil Toplum Kuruluşları (STK), üniversiteler ve araştırma enstitüleri, mesleki eğitim kurumları, dernekler, odalar vb. olacaktır.

Bu öncelik alanındaki faaliyetlerle, yerel olarak belirlenen ihtiyaçlara cevap veren yerel kalkınma girişimlerinin ve ortak hizmetlerin teşvik edilmesi; kamu kuruluşları, STK’lar ve üniversiteler arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ve kırsal alanda yaşayan nüfusun gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi hedeflenmektedir.

 
KOBİ BİLEŞENİ

Bu öncelik; tarım, imalat sanayi ve hizmetler sektörlerindeki küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin ihtiyaçlarına yöneliktir. KOBİ destek programı kapsamında, ilgili Düzey 2 Bölgelerindeki şirketlerin rekabet gücünü geliştirecek faaliyetler desteklenecektir. Bu öncelik alanındaki faaliyetlerle, küçük ve orta büyüklükteki işletmelere fiziksel yatırım kaynakları sağlanacaktır. İşletme eğitimi, danışmanlık ve bilgiye daha iyi ulaşım gibi hizmetler vasıtasıyla insan kaynakları ve yönetimi güçlendirilecek, girişimcilik faaliyetleri teşvik edilecektir. Desteklenecek faaliyetler aşağıda belirtildiği gibidir:

 • Teknoloji transferi ve yenilik yaratma,
 • Yönetim ve organizasyon geliştirme,
 • Finans yönetimi,
 • Pazarlama ve reklam (ihracat için irtibatlar kurulması dahil),
 • İnsan kaynaklarının geliştirilmesi.

Öncelikli hizmetler, özellikle aşağıdaki konularda verilecektir:

 • Yatırım projelerinin tasarımında destek dahil, finans temin edilmesi, mümkün olan finans kaynaklarının gözden geçirilmesi, iş planları ve uygulamaların hazırlanması vs,
 • Pazarlara ulaşma, özellikle ihracat faaliyetlerinin geliştirilmesi, pazar bilgilerine ve bilgi bankalarına erişim, fuarlara ve sergilere katılım, şirket ziyaretleri, pazarlama planlarının hazırlanması vs.

Bu hibe programından faydalanacak olanlar; hizmet, tarım, turizm ve imalat sektörleri dahil, ekonominin tüm sektörlerinde faaliyet gösteren özel kişilere ait KOBİ’lerdir. Prensip olarak, KOBİ’lerin resmi kayıtlı olmaları ve şirket merkezinin veya en azından tesislerinin hedef bölge içerisinde bulunması gereklidir. Teklif çağrısı başvuru rehberinde tarif edilecek istisnalar dışında, tüm sektörlerdeki yatırımlar hibeden faydalanabilecektir.

Projeler için, faydalanıcı tarafından asgari yüzde 50 finansman katkısı sağlanması gerekli olup, proje başına verilecek azami hibe miktarı PHARE kuralına göre 100.000 euro’dur.

 
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI BİLEŞENİ

Bu bileşen, yaşam kalitesine katkı sağlayan veya işletmeleri geliştirmek için ihtiyaç duyulan kollektif tesislerin ve altyapının inşası ve kalitesinin artırılmasına yöneliktir. Mahalli idareler bu kapsamda desteklenebilecektir.

Bu bileşen altındaki faaliyetler ve projelerle, altyapı bakımından öncelikli ihtiyaçların karşılanması ile bölgedeki yaşam standardının yükseltilmesine yardımcı olunması hedeflenmektedir.


TEKNİK YARDIM BİLEŞENİ

Bu bileşen, tüm programın sağlıklı bir şekilde uygulanması için, merkezi ve bölgesel düzeydeki kurumlara teknik yardım sağlamayı içermektedir. Proje sağlayacağı doğrudan ekonomik etkinin yanı sıra, bölgelerde AB formatına uygun proje hazırlama, uygulama ve izleme yapılarının oluşturulması ve kapasite artırımını sağlayacaktır.

 

 

Döküman AdıDöküman Türü
İlk Veri Giriş FormuWord
İlk Veri Giriş Formunun doldurulması için açıklamalarWord
Bildirim FormuWord
Süre uzatımı zeyilnamesi için yapılması gerekenlerWord
Makine-ekipman değişikliği zeyilnamesi için yapılması gerekenlerWord
Zeyilname - Dilekçe Üst Yazısı ÖrneğiWord
Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Esas ve UsullerWord
Ulusal ihale duyuru formatı (gazete-web sitesi)Zip
Uluslararası ihale duyuru formatı (gazete-web sitesi)Zip
Afiş-Tabela ÖrneğiWord
Ara Rapor ve Ekleri (Türkçe)Zip
Kontrollük Raporları (Türkçe)Zip
Hesap Kayıt ve Rapor Formları (Türkçe)Zip
Nihai Rapor Hazırlama EğitimiZip
Yeminli Mali Müşavir Raporları - EK-1 (Görev Tanımı)Word
Sertifika Örneği - 1Word
Sertifika Örneği - 2Word
Etiket Örneği - Bu etiketi makine, ekipman veya aracınıza göre büyütüp değiştirebilirsinizWord
Hibe Yönetimi Uygulama RehberiWord
Ekipman Mülkiyet DevriZip
Satın Alma Rehberleri (Türkçe)Zip
Basitleştirilmiş Satın Alma Rehberleri (Türkçe) (Güncelleme 17.08.2006 11:35)Zip
KDV MuafiyetiWord
KDV Muafiyeti - Bilgi FormuWord
Bilgilendirme SunumuPower Point
Genel Konular SunumuPower Point
Hizmet Alımı SunumuPower Point
Mal Alımı SunumuPower Point
Yapım İşleri SunumuPower Point
Satınalma DökümanlarıZip
Finansal Raporlama SunumuPower Point
Menşei belgesi hakkında açıklamaWord
MFİB tarafından genel idari giderler hakkında açıklamalarPDF
MFİB tarafından onaylanan Nihai Rapor ve ekleri (Türkçe)Zip
Nihai rapor hazırlama eğitimiZip
MFİB - Teslim BelgesiWord
MFİB - Ekipman mülkiyet devri belgesiWord
MFİB - Proje bütçesinden satın alınan ekipman, araç ve mallara ilişkin açıklama notuWord
Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevaplar - TürkçeWord
Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı Teklif Çağrılarına Dair Genel Bilgi - TürkçeWord
Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı Yerel Kalkınma Girişimleri düzeltme (10.6.2005) - TürkçeWord
Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı Yerel Kalkınma Girişimleri Teklif Çağrısı İlanı - TürkçeWord
Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı Yerel Kalkınma Girişimleri Başvuru Paketi - TürkçeWord
Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı Yerel Kalkınma Girişimleri Değişiklikler - TürkçeWord
Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı KOBİ düzeltme (10.6.2005) - TürkçeWord
Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı KOBİ Teklif Çağrısı İlanı - TürkçeWord
Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı KOBİ Başvuru Paketi - TürkçeWord
Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı KOBİ Değişiklikler - TürkçeWord
Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı Küçük Ölçekli Altyapı düzeltme (10.6.2005) - TürkçeWord
Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı Küçük Ölçekli Altyapı Teklif Çağrısı İlanı - TürkçeWord
Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı Küçük Ölçekli Altyapı Başvuru Paketi - TürkçeWord
Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı Küçük Ölçekli Altyapı Değişiklikler - TürkçeWord
 
Amasya Valiliði Çorum Valiliði Samsun Valiliði Tokat Valiliði