Site içi Arama

  ana sayfailetişimenglish
 
HAKKINDA YHGP HİBE PROGRAMLARI PROJELER DOKÜMANLAR FAALİYETLER VE FOTOĞRAFLAR DESTİNASYON TANITIM CBS LİNKLER
 
 
  YHGP
 

DOKÜMANLAR

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEŞİLIRMAK HAVZASI ENTEGRE SU YÖNETİM PLANI
 YEŞİLIRMAK ENTEGRE SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ESKY) PLANI   YÖNETİCİ ÖZETİ: 

 Harita  1:Havzanın Sayısal Arazi Haritası

 Harita  2:Havzanın İdari Yapısı

 Harita  3:Akarsu Düzeni Sınıflandırılması(Strahler Metodu)

 Harita  4:Arazi Kullanımı ve Alt Havza Sınırları Haritası

 Harita  5:Barajlar & Hidrolik Yapılar 

 Harita  6:Havzadaki Hava Durumu Parametrelerinin Haritası

 Harita  7:Akarsu Akım İzleme Geçmişi

 Harita  8:Yüzeysel Su Kalitesi İzlenmesi

 Harita  9:Yeraltı Suyu Kalitesi İzlenmesi

 Harita 10_1:Havzanın Şematik Diyagramı(Sayfa 1/3)

 Harita 10_2:Havzanın Şematik Diyagramı(Sayfa 2/3)

 Harita 10_3:Havzanın Şematik Diyagramı(Sayfa 3/3)

 Harita 11:Etkilerin & Baskıların Haritası ( Tarım- Nitratlar)

 Harita 12:Etkilerin & Baskıların Haritası ( Endüstri)

 Harita 13:Etkilerin & Baskıların Haritası (Kentsel Yerleşimler)

 Harita 14_1:Akım Modellemesi & İklim Değişikliğinin Etkileri( Sayfa1/4)

 Harita 14_2:Akım Modellemesi & İklim Değişikliğinin Etkileri( Sayfa2/4)

 Harita 14_3:Akım Modellemesi & İklim Değişikliğinin Etkileri( Sayfa3/4)

 Harita 14_4:Akım Modellemesi & İklim Değişikliğinin Etkileri( Sayfa4/4)

 Harita 15:Yapay & Ağrı Biçimde Değiştirilmiş Su Kütleleri

 Harita 16_1:Yüzeysel Su Kalitesi Senaryoları - BOİ5(Sayfa1/2)

 Harita 16_2:Yüzeysel Su Kalitesi Senaryoları - BOİ5(Sayfa2/2)

 Harita 17_1:Yüzeysel Su Kalitesi Senaryoları - TAKM(Sayfa1/2)

 Harita 17_2:Yüzeysel Su Kalitesi Senaryoları - TAKM(Sayfa2/2)

 Harita 18_1:Yüzeysel Su Kalitesi Senaryoları - Nitratlar(Sayfa1/2)

 Harita 18_2:Yüzeysel Su Kalitesi Senaryoları - Nitratlar(Sayfa2/2)

 Harita 19_1:Yüzeysel Su Kalitesi Senaryoları - Fosfatlar(Sayfa1/2)

 Harita 19_2:Yüzeysel Su Kalitesi Senaryoları - Fosfatlar(Sayfa2/2)

 Harita 20_1:Önerilen Su Kalitesi İzleme Planı(Sayfa 1/2 - Yüzeysel Sular)

 Harita 20_2:Önerilen Su Kalitesi İzleme Planı(Sayfa 2/2 - Yüzeysel Sular)

 Harita 21:Yeşilırmak Entegre Su Kaynakları Yönetimi (ESKY) Planı: Sonuçlar & Önerilen Öncelikli Eylemler 

 
Amasya Valiliði Çorum Valiliði Samsun Valiliði Tokat Valiliði