August 21, 2015

T.C.
YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ
BİRLİK ENCÜMEN ve BİRLİK MECLİS TOPLANTI GÜNDEMLERİ
OCAK 2022

BİRLİK MECLİS GÜNDEMİ
Yer : Tokat İli
Tarih : 19 Ocak 2022
Saat : 11:30
1. Amasya Valisi Birlik Başkanı Sayın Mustafa MASATLI ’nın açılış konuşması
2. 2022 yılı Birlik Encümeninin seçilmesi (Birlik Tüzüğü Madde 10-q, Madde 13),
3. 2021 yılı YHKB çalışmaları hakkında bilgi verilmesi, 2021 yılı Çalışma Raporunun sunulması (Birlik Tüzüğü Madde 10-f),
4. Görüş ve öneriler
5. Kapanış

BİRLİK ENCÜMEN GÜNDEMİ
Yer : Tokat İli
Tarih : 19 Ocak 2022
Saat : 12:00
1. Amasya Valisi Birlik Başkanı Sayın Mustafa MASATLI ’nın açılış konuşması
2. Aylık Cetvellerin tetkiki (Birlik Tüzüğü Madde 14-n)
3. Kurumumuz tarafından Çorum İli “Tarımsal Sulama Tesisi Orta Gerilim Enerji Nakil Hattı Yapım İşi” Projesi için sağlanan 250.000 TL’nin iptal edilerek “Damızlık koyun Üretim Projesi” nde kullandırılması konusunun görüşülmesi,
4. Birliğin proje başvuru sahibi, proje ortağı ve/veya iştirakçi olması durumunda ulusal ve uluslararası fon kaynakları ve mali destek programları kapsamında hazırlanması planlanan bölgesel projelerde proje konularının görüşülmesi (Birlik Tüzüğü Madde 14 - h),
5. Görüş ve öneriler
6. Kapanış

ÖNCEKİ - SONRAKİ