August 21, 2015

Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği Birlik Müdürümüz Mustafa ÖRGÜT; 2024-2028 Dönemi Bölge Planları Amasya İl Çalıştayına Katıldı.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından 2024-2028 Orta Karadeniz Bölge Planı Amasya il çalıştayı düzenlendi. Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerini kapsayan TR83 Bölgesi’ne hizmet veren Kalkınma Ajansı'nın destek programlarına, proje ve faaliyetlerine temel oluşturacak 2024-2028 Dönemi Bölge Planları Amasya il çalıştayı 25.05.2022 tarihinde Büyük Otelde gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda bölge planları hazırlama kılavuzuna göre yürütülecek olan çalışmalar kapsamında, öncelikle OKA uzmanlarından oluşan Bölge Planı Koordinasyon Ekibi ve Tematik Çalışma Grupları kuruldu.

7 Nisan’da Amasya’da gerçekleştirilen ilk koordinasyon toplantısında çalışma takvimi, temalar, süreç planlaması ve görev paylaşımı konularını değerlendirildi. 21 Nisan’daki ikinci koordinasyon toplantısında ise kılavuz ve uzmanların görüş ve önerileri göz önüne alınarak hazırlık süreci yol haritası netleştirildi.

2022 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenen Orta Karadeniz Bölge Planı (2024-2028) taslağı çalışmaları; önümüzdeki dönemde veri toplama, mevcut durum analizleri, il çalıştayları ve saha ziyaretleri ile yoğun bir şekilde devam edecek.

Bölgedeki kamu kesimi, özel sektör, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 24 Mayıs’ta Tokat’ta başlayacak il çalıştayları, 25 Mayıs’ta Amasya’da, 26 Mayıs’ta Çorum’da ve 31 Mayıs’ta Samsun’da gerçekleştirilecek.

Katılımcı bir yaklaşımla yürütülecek çalışmalar kapsamında Bölgenin vizyonunu belirlemek amacıyla oluşturulan Dış Paydaş Anketi süreç boyunca OKA’nın kurumsal internet sitesinde katılıma açık olacak.

ÖNCEKİ - SONRAKİ