August 21, 2015

T.C.
YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ
BİRLİK ENCÜMEN ve BİRLİK MECLİS TOPLANTI GÜNDEMLERİ
MAYIS 2022

BİRLİK MECLİS GÜNDEMİ
Yer : Amasya İli
Tarih : 30 Mayıs 2022
Saat : 11:30
1. Amasya Valisi Birlik Başkanı Sayın Mustafa MASATLI ’nın açılış konuşması,
2. 2021 yılı kesin hesabının görüşülmesi (Birlik Tüzüğü Madde 10- g),
3. Görüş ve Öneriler,
4. Kapanış.

BİRLİK ENCÜMEN GÜNDEMİ
Yer : Amasya İli
Tarih : 30 Mayıs 2022
Saat : 12:00
1. Amasya Valisi Birlik Başkanı Sayın Mustafa MASATLI’nın açılış konuşması,
2. Kesin hesabın tetkiki, görüşün Birlik Meclisine sunulması, (Birlik Tüzüğü Madde 14, o)
3. Aylık Cetvellerin tetkiki (Birlik Tüzüğü Madde 14, n),
4. Birlik tarafından yürütülen projeler hakkında Encümen Üyelerine bilgi verilmesi (Birlik Tüzüğü Madde 14 - h),
5. Görüş ve Öneriler,
6. Kapanış.

ÖNCEKİ - SONRAKİ