August 21, 2015

T.C.
YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ
BİRLİK ENCÜMEN TOPLANTI GÜNDEMLERİ
HAZİRAN 2022

BİRLİK ENCÜMEN GÜNDEMİ
Yer : Çorum İli
Tarih : 29 Haziran 2022
Saat : 12:00
1. Amasya Valisi Birlik Başkanı Sayın Mustafa MASATLI ’nın açılış konuşması
2. Aylık Cetvellerin tetkiki (Birlik Tüzüğü Madde 14-n)
3. Kapanış

ÖNCEKİ - SONRAKİ