August 21, 2015

T.C.
YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ
BİRLİK ENCÜMEN ve BİRLİK MECLİS TOPLANTI GÜNDEMLERİ
MAYIS 2023

BİRLİK ENCÜMEN GÜNDEMİ
Yer : Amasya İli
Tarih : 30.05.2023
Saat : 14:00
1. Amasya Valisi Birlik Başkanı Sayın Mustafa MASATLI ’nın açılış konuşması
2. Aylık Cetvellerin tetkiki (Birlik Tüzüğü Madde 14-n)
3. Kapanış

BİRLİK MECLİS GÜNDEMİ
Yer : Amasya İli
Tarih : 30.05.2023
Saat : 14:30
1. Amasya Valisi Birlik Başkanı Sayın Mustafa MASATLI ’nın açılış konuşması
2. 2022 Yılı Kesin Hesabın Görüşülmesi
3. Kapanış

ÖNCEKİ - SONRAKİ