August 21, 2015

Kümelenme Destek Programı kapsamında 5 yılda toplam 25 milyon TL hibe sağlanması hedeflenmektedir.

Programın amacı; kümelenme birlikteliklerinin başlatılması, etkin bir şekilde ilerletilmesi amacıyla gerekli işbirliği ortamının güçlendirilmesidir.

Daha detaylı bilgi için https://kumelenme.sanayi.gov.tr/Default.aspx sayfasını ziyaret edebilirsiniz.