August 21, 2015

"Toprağa hayat veren gübre BİTKİ VE HAYVAN ATIKLARINDAN KOMPOST VE VERMİKOMPOST (SOLUCAN GÜBRESİ) ÜRETİLMESİ"

TR 83 Bölgesi’nde (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) çevre sorunu haline gelen tarımsal ve hayvansal atıkların işlenmesi konusunda ekonomik, sürdürülebilir ve çevre dostu bir tarımsal üretim modeli sunulması, küçük ve orta ölçekli tarım ve hayvan üreticileri için düşük girdili üretim sisteminin mümkün kılarak organik tarıma geçişe destek verilmesi amacıyla, “BİTKİ VE HAYVAN ATIKLARINDAN KOMPOST ve VERMİKOMPOST (SOLUCAN GÜBRESİ) ÜRETİLMESİ” projesi kapsamında uygulanacak eğitimi almaya hak kazanan her katılımcıya “KOSGEB Girişimcilik Sertifikası” ve başarılı 20 katılımcıya küçük ölçekli organik gübre (solucan gübresi) üretim ünitesi kurulum desteği verilecektir.

Eğitim bütünleşik 3 modülden oluşmaktadır:
1. Organik Gübre Üretimi eğitimi verilmesi
2. Solucan Gübresi Üretimi yapan tesislere katılımcılarla teknik ziyaret gerçekleştirilmesi
3. Katılımcılara Sertifikalı Girişimcilik Eğitimi verilmesi

Proje kapsamında uygulanacak eğitime katılmak için başvuru formunu internet sitemizden indirip doldurarak kurumumuzla irtibata geçebilir ya da aşağıdaki linke tıklayarak online başvuru formunu doldurarak tarafımıza ulaştırabilirsiniz.

BİTKİ VE HAYVAN ATIKLARINDAN GÜBRE ÜRETİLMESİ EĞİTİM BAŞVURU FORMU

Başvuru Tarihleri

4 il

:

15.04.2018

Eğitim Tarihleri

Amasya

:

09.04.2018

 

Çorum

:

12.04.2018

 

Samsun

:

09.05.2018

 

Tokat

:

03.05.2018

Not: Başvuru yoğunluğuna göre eğitimlerimizin tarih ve süreleri yeniden düzenlenebilir.

"Salep Orkidelerinin Kültüre Alınması ve Yaygınlaştırılması Projesi"

Tıbbi ve aromatik bitki olan salep orkidesi bitkisine olan talep her geçen yıl artmaktadır. Artan talebe bağlı olarak bu bitkilerin aşırı, denetimsiz ve bilinçsiz toplanması, yetişme alanlarının daralması, her türlü çevresel kirlilik etmenleri gibi sebeplerden etkilenmeleri nedeni ile bu bitkilerden sürdürülebilir anlamda faydalanılması zorlaşmakta, çoğu zamanda mümkün olmamaktadır. Ülkemizde salep türlerinin korunması için 1974 yılında salep türlerinin ihracı yasaklanmıştır. CITES yani “Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme” 27 Eylül 1994 tarih ve 4041 sayılı Kanun ile onaylanmış ve 20 Haziran 1996 tarih ve 22672 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Ülkemizde, 10 değişik cinse ait 80 farklı orkide türünden salep elde edildiği bilinmektedir.

Bu kapsamda;
1) Salep bitkisinin kültüre alınması, salebin doğal yayılış alanlarına transferinin gerçekleştirilmesi ve salep bitkisinin yok olmasının önüne geçilmesi,
2) Salep yetiştiriciliği konusunda yerel halka eğitim verilerek ilgili bitkinin varlığı, yetiştirilmesi ve yaygınlaştırılması açısından yanlış metotların önüne geçilerek farkındalığın sağlanılması ve ekonomik değeri olan salep orkidesi bitkisi ile yerel halkın gelir düzeyinin artırılması,
3) Salep bitkisinin üretimi için uygun alanların tahsisinin yapılması ile salep orkidesi bahçeleri oluşturularak ilgili bitki türünün kendi doğal ortamında çoğaltılması, yaygınlaştırılması ve korunması,
4) Hasadı yapılan saleplerin saklama ve transfer süresi boyunca korunması ve daha kolay pazarlanabilmesi için TR83 bölgesinde önemli bir eksiklik olan Entegre Paketleme Tesisi (Kurutma Makinesi, Öğütme Makinesi vb) ihtiyaçlarını karşılanması projenin özel hedefleri arasındadır.

Proje süresince Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde kamu personellerine ve konuya istekli kırsal kesimde yaşayan köylülere-çiftçilere teorik ve uygulamalı eğitim verilecektir.

4 İlin Kamu Personellerine Ortak Verilecek Olan Eğitim bütünleşik 2 modülden oluşmaktadır:
1. Kırsal kesimde salep yetiştiriciliği farkındalığının arttırılması eğitimi verilmesi
2. Proje kapsamında pilot alan olarak belirlenen Amasya Kapaklı Fidanlığı’na uygulamalı teknik ziyaret gerçekleştirilmesi

İl Eğitim Yeri Eğitim Tarihi

Amasya,Çorum,
Samsun ve Tokat

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu

05.04.2018

Not: Eğitimlerimizin tarih ve süreleri yeniden düzenlenebilir.

Kırsal Kesimde Yaşayan Köylülere-Çiftçilere Verilecek Olan Eğitim bütünleşik 2 modülden oluşmaktadır:
1. Kırsal kesimde salep yetiştiriciliği farkındalığının arttırılması eğitimi verilmesi
2. Eğitimlerin yapıldığı illere göre proje kapsamında pilot alan olarak belirlenen Amasya Kapaklı Fidanlığı, Çorum Sıklık Fidanlığı, Samsun Bafra Fidanlığı ve Tokat Fidanlığı’na uygulamalı teknik ziyaret gerçekleştirilmesi

İl Başvuru Tarihi Eğitim Yeri Eğitim Tarihi

Amasya

Ocak 2019

 

Nisan-Mayıs 2019

Çorum Ocak 2019   Nisan-Mayıs 2019
Samsun Ocak 2019   Nisan-Mayıs 2019
Tokat Ocak 2019   Nisan-Mayıs 2019

Not: Başvuru yoğunluğuna göre eğitimlerimizin tarih ve süreleri yeniden düzenlenebilir.

 

Salep Orkidelerinin Kültüre Alınması ve Yaygınlaştırılması