August 21, 2015
YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ BÖLGESEL PROJELER
  • "Bitki ve Hayvan Atıklarından Kompost ve Vermikompost Üretilmesi" Projesi.

TR 83 Bölgesi’nde (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) çevre sorunu haline gelen tarımsal ve hayvansal atıkların işlenmesi konusunda ekonomik, sürdürülebilir ve çevre dostu bir tarımsal üretim modeli sunulması, küçük ve orta ölçekli tarım ve hayvan üreticileri için düşük girdili üretim sisteminin mümkün kılarak organik tarıma geçişe destek verilmesi amacıyla, “BİTKİ VE HAYVAN ATIKLARINDAN KOMPOST ve VERMİKOMPOST (SOLUCAN GÜBRESİ) ÜRETİLMESİ” projesi kapsamında uygulanacak eğitimi almaya hak kazanan her katılımcıya “KOSGEB Girişimcilik Sertifikası” ve başarılı 20 katılımcıya küçük ölçekli organik gübre (solucan gübresi) üretim ünitesi kurulum desteği verilecektir.

  • "Salep Orkidelerinin Kültüre Alınması ve Yaygınlaştırılması" Projesi.
Salep Orkidelerinin Kültüre Alınması ve Yaygınlaştırılması
  • Yeşilırmak Havzası Kırsalında Odun Dışı Orman Ürünleri Farkındalığı Projesi

Yeşilırmak Havzasında Odundışı Orman Ürünleri Envanteri

  • TR83 Bölgesindeki Tarımsal Üretime Konu Olan Yerel Bitki Türlerin ve Köy Popüslasyonlarının Belirlenmesi ve Envanter Hazırlanması

TR83 Yerel Bitki Türlerin ve Köy Popülasyonlarının Belirlenmesi ve Envanter Hazırlanması

  • Yeşilırmak Havzasında Gelir Getirici Türlerden Oluşan Yöresel Gıda Ormanları

Yöresel Gıda Ormanları Projesi kapsamında 70 hektarlık alanda 35.000 (“Badem, Alıç, Kuşburnu, Mahlep, Fıstıkçamı, Ceviz, Dut, Ihlamur, Ahlat’’ vb. gibi ) Gelir getirici tür fidanların dikimi, bakımı ve ağaçlandırma çalışmalarının yürütülmesi ile bozuk veya atıl vaziyette olan orman arazilerinde gıda ormanları kurarak verimli hale getirilmesi orman köylülerin gelir getirici türlere yönlendirilermesi gelirlerinin artması ve erozyonun kontrol altına alınması, kırsal alanda yaşayan nüfusun kendi imkanlarını kullanarak kalkınması hedeflenmiştir.