August 21, 2015
  YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ BÖLGESEL PROJELER
  "Bitki ve Hayvan Atıklarından Kompost ve Vermikompost Üretilmesi" Projesi.

TR 83 Bölgesi’nde (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) çevre sorunu haline gelen tarımsal ve hayvansal atıkların işlenmesi konusunda ekonomik, sürdürülebilir ve çevre dostu bir tarımsal üretim modeli sunulması, küçük ve orta ölçekli tarım ve hayvan üreticileri için düşük girdili üretim sisteminin mümkün kılarak organik tarıma geçişe destek verilmesi amacıyla, “BİTKİ VE HAYVAN ATIKLARINDAN KOMPOST ve VERMİKOMPOST (SOLUCAN GÜBRESİ) ÜRETİLMESİ” projesi kapsamında uygulanacak eğitimi almaya hak kazanan her katılımcıya “KOSGEB Girişimcilik Sertifikası” ve başarılı 20 katılımcıya küçük ölçekli organik gübre (solucan gübresi) üretim ünitesi kurulum desteği verilecektir.

TR83 Bölgesinde Küçük Ölçekli İşletmeler İçin Vermikompost Üretimi El Kitapçığı

  TR83 Bölgesindeki Tarımsal Üretime Konu Olan Yerel Bitki Türlerin ve Köy Popüslasyonlarının Belirlenmesi ve Envanter Hazırlanması.

  TR83 Yerel Bitki Türlerin ve Köy Popülasyonlarının Belirlenmesi ve Envanter Hazırlanması

  Yeşilırmak Havzasında Gelir Getirici Türlerden Oluşan Yöresel Gıda Ormanları.

  Yöresel Gıda Ormanları Projesi kapsamında 70 hektarlık alanda 35.000 (“Badem, Alıç, Kuşburnu, Mahlep, Fıstıkçamı, Ceviz, Dut, Ihlamur, Ahlat’’ vb. gibi ) Gelir getirici tür fidanların dikimi, bakımı ve ağaçlandırma çalışmalarının yürütülmesi ile bozuk veya atıl vaziyette olan orman arazilerinde gıda ormanları kurarak verimli hale getirilmesi orman köylülerin gelir getirici türlere yönlendirilermesi gelirlerinin artması ve erozyonun kontrol altına alınması, kırsal alanda yaşayan nüfusun kendi imkanlarını kullanarak kalkınması hedeflenmiştir.