August 21, 2015
 • "TR83 Bölgesi Kırsalında Atıl Binaların Onarılarak Soğuk Hava Deposu, Kurutma ve Paketleme Tesisine Dönüştürülmesi" Projesi

 • Projenin Genel Amaçları, Özel Amaçları ve Sonucu

  Genel Amaçlar :
  Yeşilırmak Havzasında gerçekleştirilen kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilerek çiftçilerin gelir seviyelerinin arttırılması.

  Özel Amaçlar :
  TR 83 Bölgesinde tarımsal üretim sonucunda elde edilen ürünlerin katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi.

  Projenin Beklenen Sonuçları :
  1. TR 83 Bölgesin de belirli pilot yerleşim yerlerinin ihtiyaçlarına göre isleme, kurutma, paketleme ve muhafaza konusunda alt yapı eksikliğinin giderilmesi.
  2. Belirlenen pilot yerleşim yerlerinde tarımsal kooperatifleşme konusunda eksikliklerin giderilmesi.
  3. Üretilen tarım ürünlerinin katma değerini arttırma ve pazarlama imkanlarının arttırılması.
  4. Tarımsal Örgütlenme ve Marka oluşturma konusunda farkındalıklarının arttırılması.

 • PROJE ORTAKLARI

  Proje Ortakları :
  -

  Proje İştirakçileri :
  -

  Hedef Grup(lar) / Müşteri(ler) :
  TR83 Bölgesi'nde belirlenen pilot yerleşim yerlerindeki Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ne kayıtlı küçük çiftçiler,
  TR83 Bölgesi'nde pilot yerleşim yerlerinde kurulu tarımsal amaçlı kooperatifler,

  Nihai Yararlanıcı(lar) :
  Proje kapsamında destek alacak olan tarımsal amaçlı kooperatiflere üye olanların aileleri,
  Bölge halkı,
  TR83 Bölgesi'nde pilot yerleşim yerlerinde kurulu ziraat odaları

 • "Yeşilırmak Havzası Bölgesel Markalaşma ve Destinasyon" Projesi

 • Projenin Genel Amaçları, Özel Amaçları ve Sonucu

  Genel Amaçlar :
  Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat İllerini kapsayan TR83 Bölgesinde, insanın etkileşim içinde bulunduğu çevreyi tahrip etmeden, kültürel bütünlüğü ve ekolojik dengeler korunarak sürdürülebilir turizmin desteklenmesi, bölgede yasayan halkın ve gelen turistlerin sosyal ve estetik gereksinimlerini doyuracak şekilde turizm sektörünün geliştirilmesidir.

  Özel Amaçlar :
  Tarih boyunca önemli bir ticaret ve kültür merkezi olma özelliğini günümüze kadar muhafaza eden Yeşilırmak Havzası’nın, turizm değerlerini tanıtarak turizm gezisi rotalarını tespit etmek, seyahat acentelerine bölgeyi tanıtmak, profesyonel tur rehberlerinin bölgeyi yeterince tanımasını sağlamak, Doğu Karadeniz turizm destinasyonundan ayrılarak Yeşilırmak Havzası’nı bağımsız ve kendine özgü Orta Karadeniz turizm destinasyonu olarak tanıtmak, bölgeye düzenlenen ve yerli ile yabancı turistlere yönelik seyahat turlarının Doğu Karadeniz turlarının bir parçası olmasının önüne geçmektir.

  Projenin Beklenen Sonuçları :
  1. Ziyaretçi memnuniyeti gözetilerek eski rotalar güncellendi, yeni seyahat rotaları oluşturuldu.
  2. Yereldeki kamu ve özel sektör aktörlerin işbirliği neticesinde bölgeye gelen ziyaretçilerin yerelde geceleme, yerel üretici ve hizmet sağlayıcı ile daha uzun süre buluştu, yerelde harcama oranı çoğaltıcı önlemler ile desteklendi.
  3. Bölgede turizm güzergahlarını zenginleştirerek turizm sektöründe hizmet veren yerel işletmelerin ekonomik sürekliliğini ve ulusal ile uluslararası çapta rekabet edebilirliği artırıldı.
  4. Bölgedeki kültürel zenginliği desteklemek için tarihi mirasa, özgün kültüre, geleneklere ve ev sahibi 4 ildeki toplumun ayırt edici özellikleri ön plana çıkarıldı, desteklendi.
  5. Kentsel ve kırsal alanların kalitesi muhafaza edildi, iyileştirildi ve çevrenin fiziki ve görsel açıdan bozulması önlendi.

 • PROJE ORTAKLARI

  Proje Ortakları :
  Orman ve Su İsleri Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü – Samsun Şube Müdürlüğü

  Proje İştirakçileri :
  Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri,
  Tokat ve Amasya Belediyeleri

  Hedef Grup(lar) / Müşteri(ler) :
  4 ilin Kültür ve Turizm Müdürlükleri
  Ulusal ve uluslararası turizm seyahat acenteleri ve profesyonelleri
  Bölgeyi ziyaret edebilecek yerli ve yabancı turistler
  TR83 Bölgesi oda üyeleri Sanayi ve Ticaret Odaları, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları
  TR83 bölgesinde üretim yapıp ürünlerini dış pazarlara ihraç eden firmalar
  TR83 Bölgesinde yer alan yerli turizm acenteleri

  Nihai Yararlanıcı(lar) :
  Bölgenin turizme hizmet eden tüm ticari işletmeleri lokantalar, oteller, eğlence ve alışveriş merkezleri Bölge Halkı

 • AMASYA İLİ

  Amasya İl Merkezinde Yeşilırmak kenarında inşa edilecek geleneksel mimarili ve ahşap minyatür Turist Bilgilendirme ve Dinlenme evinin yapımı ve evin bulunduğu Yeşilırmak çevresindeki alanın peyzaj çalışması.
  * Bölgenin diğer 3 İlinde bulunan Turizm Enformasyon Ofisi Amasya İlinde bulunmamaktadır. Bu nedenle Turist Bilgilendirme ve Dinlenme evi turist trafiğinin yoğun olduğu alanda Yeşilırmak kenarında turistlere hizmet vermek ve turizm yönlendirmelerinin yapılması amacı ile turistlerin memnuniyetinin artırılarak ile bu eksiklik giderimi, Yeşilırmak çevresindeki alanın peyzaj çalışması ile de görsel algılama ve çevre düzeni açısından iyileştirilmesi sağlanacaktır.
  ** Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce Amasya’da yapılması planlanan geleneksel mimarili ve ahşap minyatür Turist Bilgilendirme ve Dinlenme Evi yapım işinde evin mimarisinin tekrar düzenlenmesine karar verildi.(Evin bulunduğu alanın peyzaj çalışması onaylandı.)

 • ÇORUM İLİ

  Çorum İli Boğazkale kısmına mescit ve kafeterya ve peyzaj isi yapımı.
  * Boğazkale ve ören yeri içinde ve çevresindeki bölümlerde yürürken tehlike oluşturabilecek riskli yerlere ahşap merdivenler ve korkulukların yapılması, Dinlenme imkanı bulunmayan bölgede ahşap kafeteryanın oluşturularak turistlerin dinleneceği bir yer oluşturulması, Mescit ve mevcut tuvaletlerin yenilenmesi, piknik masalarının yerleştirilmesi ve çevre düzenlemesi iyileştirilme yapılması ve turizme elverişli hale getirilmesidir.
  ** Hattuşa Gelişim Planı Çerçevesi’nde Ankara 2 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğünce 25 Eylül 2018 tarihinde inceleme yapılmış olup, incelemeden çıkan rapora göre onay yazısı çıkmıştır.

 • SAMSUN İLİ

  Samsun un Vezirköprü İlçesinde Vezirsuyu Tabiat Parkı Geleneksel ve Yöresel Ürünler dejavantaj gruplar için pazar ve satış birimlerinin yapımı.
  * T.C. Orman ve Su İsleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün hazırladığı Vezirsuyu Tabiat Parkı Gelişme Planı çerçevesinde Geleneksel ve Yöresel Ürünler satış birimlerinin yapımı ve dejavantaj grup üreticilerin el yapımı ürünlerin satış ve pazarlamasının yapılacağı satış birimleri inşası gerçekleştirilecektir.

 • TOKAT İLİ

  Tokat İl merkezinde Yeşilırmak kenarında inşa edilecek geleneksel mimarili ve ahşap minyatür evlerden oluşan turizm sokağı, lavaboların ve sokağın bulunduğu alanın peyzaj çalışması, Yeşilırmak kenarında Su Sporları Evinin yapımı.
  * Ulaşım arterleri üzerinde olan, özellikle Doğu bloğunu bağlayan yol üzerinde bulunan Turizm Sokağının yapılması ile, geçiş yolcularının Tokat da duraklayarak Tokat ı tanıma fırsatı verecek ve bu sayede Turizm sokağında satış yapan özellikle el sanatlarını kendi üreten kadın ve engellilerin ekonomik açıdan daha güçlü kılınmasını ve turizm potansiyeli olmayan bir alanda turizm hareketi sağlayacaktır.
  ** Yeşilırmak Su Sporları Evinin, Tokat İlinde yapımı tamamlanan ve şehre büyük bir ekonomik girdi sağlayacağıdüşünülen Kanal Tokat Projesine entegre edilerek projemizin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacaktır.

 • "TR83 Bölgesindeki Tarımsal Üretime Konu Olan Yerel Bitki Türlerin ve Köy Popüslasyonlarının Belirlenmesi ve Envanter Hazırlanması" Projesi

bilgi...

 • "Bitki ve Hayvan Atıklarından Kompost ve Vermikompost Üretilmesi" Projesi

TR 83 Bölgesi’nde (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) çevre sorunu haline gelen tarımsal ve hayvansal atıkların işlenmesi konusunda ekonomik, sürdürülebilir ve çevre dostu bir tarımsal üretim modeli sunulması, küçük ve orta ölçekli tarım ve hayvan üreticileri için düşük girdili üretim sisteminin mümkün kılarak organik tarıma geçişe destek verilmesi amacıyla, “BİTKİ VE HAYVAN ATIKLARINDAN KOMPOST ve VERMİKOMPOST (SOLUCAN GÜBRESİ) ÜRETİLMESİ” projesi kapsamında uygulanacak eğitimi almaya hak kazanan her katılımcıya “KOSGEB Girişimcilik Sertifikası” ve başarılı 20 katılımcıya küçük ölçekli organik gübre (solucan gübresi) üretim ünitesi kurulum desteği verilecektir.

AMASYA İLİ PROJE YÜRÜTÜMÜ

ÇORUM İLİ PROJE YÜRÜTÜMÜ

SAMSUN İLİ PROJE YÜRÜTÜMÜ

TOKAT İLİ PROJE YÜRÜTÜMÜ

 • "Altın Buzağı Can Sütü Projesi" Projesi
 • Projenin Genel Hedefleri, Özel Amaçları ve Sonucu

  Projenin Genel Hedefler :
  Bu projenin amacı, ülkemizde ilk kez bölgesel hastalıklara karşı antikor İhtiva eden, raf ömrü uzunluğu, kalitesinin önceden belirlenmiş olması ve uygulama kolaylığı gibi pek çok avantaj sağlayan kolostrum ikame tozunun üretilerek çiftçiye dağıtımı, her ilçede ve mümkün olduğunca köylerde yapılacak yoğun eğitimlerle ağız sütünün önemi ve güncel buzağı yetiştirme standartları konusunda kalıcı farkındalık oluşturulması ve kolostrum ikame tozunun gerekli olduğu durumlarda rutin çiftçilik uygulamaları kapsamına oturtulması ile buzağı kayıplarının %5-7 düzeyinde düşürülmesi, böylece bölge hayvancılığının karlılık oranının önemli ölçüde artırılmasıdır.

  Projenin Özel Amaçları :
  Türkiye İstatistik Enstitüsü verilenine dayanılarak Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde 2015 yılı itibariyle 40.000 civarında buzağı kaybı olduğu ve bunun ekonomik yansımasının 81.056.000 TL olduğu görülmektedir. Yine TÜİK verileri doğrultusunda bu illerdeki 2014 yılı 12 aylık yaş sonrası melez, yerli ve kültür ırk düve ve inek sayısı 559.154 olarak rapor edilmektedir. Bir sonraki yıl buzağı sayısı kayıplarla birlikte 270.191 olarak kabul edildiğinde, 288.963 (%51.67) ineğin buzağılamadığı yani çok düşük buzağılama oranı yada atık varlığı veya ülkemizde küpeleme yani kayıt altına alınma işleminin buzağı üç aylık yaşa gelene kadar olan süreçte yapıldığından, ölümlerin en sık olduğu bu yaş aralığındaki kayıt dışı kalmasıyla aslında buzağı ölüm oranının çok daha yüksek olduğu ortaya çıkmaktadır. Buzağı ederinin yan ıs ıra, her bir buzağıdan gelecek altı yıl içinde elde edilmesi gereken kazanç göz önüne alındığında, bu rakam önemli ölçüde katlanmaktadır. Ayrıca bağışıklık yetersizliği nedeniyle ortaya çıkan hastalık ve buna bağlı tedavi giderleri ile verim düşüklüğü, döl tutma kabiliyetindeki azalma, canlı ağırlık artışı azalması, yemden yararlanmada düşme gibi faktörler de ciddi mali kayıplara neden olmaktadır.

  Projenin Beklenen Sonuçları :
  Buzağı kayıplarının düşürülmesi (%15’ten %5-7) seviyelerine düşürülmesi 15.000 doz kolostrum ikame tozunun çiftçiye dağıtılması

  Projenin Uygulandığı Yer : Proje kapsamındaki tesis Samsun İli sınırlan içerisinde bulunacaktır. Proje eğitim faaliyetleri ve diğer faaliyetler TR83 bölgesi illerinde uygulanacaktır.
  Projenin Süresi : 24 Ay
  Proje Uygulayıcısı ve Ortaklarının Görev Tanımları : Yeşili ırmak Havzası Kalkınma Birliği (YHKB); 450.000,00 TL eş finansman katkısında bulunmuştur.

*Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği, Orta Karadeniz Bölgesi’nde yeni doğan buzağıların ölüm oranını azaltmak amacıyla geliştirilen, Samsun Büyükşehir Belediyesinin uygulayıcısı olduğu “Buzağı Can Sütü Projesi” adlı projeye projenin yürütülmesi için 450.000,00(dörtyüzellibin) TL destek vererek projede ortak Projenin Özel Amacı: olarak yer almıştır.

 • "TR-83 Bölgesi İllerine 1'er Adet Çöp Toplama ve Taşıma Aracı Hibe Edilmesi" Projesi

Birlik Tüzüğünün, Birlik Görev ve Yetkileri ‘’Yeşilırmak ve kollarının kirlenmesini ve kirlenmeye yol açan unsurları önleyici önlemler almak, görev alanı içinde tarihi ve doğal çevreyi, su kaynaklarını, orman varlığını korumak ve geliştirmek, hava, su ve toprak kirliliğini önlemek ve bunları oluşturan sebepleri ortadan kaldırmak’’ doğrultusunda Birliğin üyesi olan her bir iline 1’er adet çöp toplama aracı, İl Özel İdarelerine kullanmaları üzerine 2019 yılında hibe edilmiştir.

 • "Yeşilırmak Havzası Yöresel Gıda Ormanları" Projesi

Yöresel Gıda Ormanları Projesi kapsamında 70 hektarlık alanda 35.000 (“Badem, Alıç, Kuşburnu, Mahlep, Fıstıkçamı, Ceviz, Dut, Ihlamur, Ahlat’’ vb. gibi ) Gelir getirici tür fidanların dikimi, bakımı ve ağaçlandırma çalışmalarının yürütülmesi ile bozuk veya atıl vaziyette olan orman arazilerinde gıda ormanları kurarak verimli hale getirilmesi orman köylülerin gelir getirici türlere yönlendirilermesi gelirlerinin artması ve erozyonun kontrol altına alınması, kırsal alanda yaşayan nüfusun kendi imkanlarını kullanarak kalkınması hedeflenmiştir.

TR-83 İllerine Dikimi Gerçekleştirilen Türler

 • AB yasama ve siyasi ölçümleri ile su ürünleri ve balıkçılık kaynak yönetimini dengelemek amacıyla, balık çiftliklerinden kaynaklanan balık parazitlerinin nasıl yabani balık azalmalarına yol açabileceğinin anlaşılması.

TEZ (İNGİLİZCE)
TEZ ÖZETİ (TÜRKÇE)
FORM (TÜRKÇE)
DPB ÜST YAZI
JM KAZANAN KURUMLAR