August 21, 2015

Programın hedefleri;
Turizm ürününü çeşitlendirmek,
Turizmi ülke geneli ve 12 aya yaymak, T
urizmi öncü sektör konumuna ulaştırmak,
Dünya sıralamasında turist sayısı ve elde edilen gelirde ilk 5’e girmek,
Uluslararası marka haline gelmek olarak belirlenmiştir.

Uygun başvuru sahibi kuruluşlar şunlardır;
Türkiye’de kayıtlı,

Tüzel kişiliğe sahip,
Kar amacı gütmeyen Sivil Toplum Kuruluşları ile bu kuruluşların oluşturduğu odalar, birlikler, kooperatifler, mesleki dernekler, federasyonlar, dernekler, vakıflar ile üniversiteler ve araştırma enstitüleri/merkezleri

Program hakkındaki detaylı bilgiyi aşağıdaki internet sitesinde bulabirsiniz.

http://www.gelecekturizmde.com/basvuru/basvuru-rehberi/