August 21, 2015


Söz konusu üç hibe programı kapsamında uygun başvuru sahibi kuruluşların geliştireceği projeler aracılığıyla Türkiye ve AB üye ülke sivil toplumları arasında güçlü bağlar kurulması ve işbirliğinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Söz konusu üç hibe programı kapsamında proje geliştirilebilecek öncelik alanları şunlardır:

Hibe Programı Öncelik Alanı
Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu
- Sürdürülebilir kalkınma ve bölgesel kalkınmada stratejik planlama
- Kalkınma Ajansları için ekonomik kalkınma modelleri ve analitik araçlar
- Bölgesel politika tasarımı için ortak veritabanı
- Kalkınma politikalarının izleme, değerlendirme ve etki analizi
- Bölgesel planlamada etkin ortaklık
İşletme ve Sanayi Politikası
- Girişimcilik öğrenimi ve girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi
- Üretimde ve ürünlerde enerji ve çevre performanslarının iyileştirilmesi
- Çevreye duyarlı ve enerji verimli ürünlerin, teknolojilerin ve üretim süreçlerinin benimsenmesine yönelik bilgi, deneyim ve en iyi uygulamaların paylaşımı
Başvuru Sahipleri
* Kamu Kurum ve Kuruluşları
* Yerel/Bölgesel Otoriteler
* Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yapan ve Kar Amacı Güden Kurumlar
* En Az 4 Gencin Biraraya Gelerek Oluşturduğu Informal Gençlik Grupları
Tarım ve Balıkçılık - Tarım ve kırsal kalkınma
- Gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı
- Balıkçılık

Hazırlanacak projeler için son başvuru tarihi 5 Haziran 2015 olup, başvurular Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne yapılacaktır.

“Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu” ve “İşletme ve Sanayi Politikası” Hibe Programlarının toplam bütçesi program başına 1’er milyon Avro; “Tarım ve Balıkçılık” Hibe Programının bütçesi 2 milyon Avro’dur. Proje başına asgari olarak 50 bin Avro, azami olarak da 150 bin Avro hibe desteği sağlanacaktır.

Üçüncü grup çağrılarla birlikte Sivil Toplum Diyaloğu-IV kapsamında uygulanması öngörülen toplam 9 hibe programının (“Çevre”, “Enerji”, “Tüketicinin ve Sağlığın Korunması” “Adalet, Özgürlük ve Güvenlik”, “İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi”, “Eğitim”, “Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu”, “İşletme ve Sanayi Politikası” ve “Tarım ve Balıkçılık”) tamamının duyuru süreci tamamlanmıştır. Hibe programları için başvuru süreci devam etmektedir. Birinci ve ikinci grup çağrılar için:

http://www.ab.gov.tr/index.php?p=49878&l=1
http://www.ab.gov.tr/index.php?p=49882&l=1

Sivil Toplum Diyaloğu-IV kapsamındaki hibe programlarından faydalanılabilmesi için, projelerde AB ve Türkiye’deki kuruluşlar arasında ortaklık kurulması şartı bulunmaktadır. “Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu”, “İşletme ve Sanayi Politikası” ve “Tarım ve Balıkçılık” kapsamında Türkiye’den uygun başvuru sahiplerinin AB Üyesi Ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşlar ile ortak projeler geliştirmeleri zorunludur. Benzer şekilde AB üyesi ülkelerden başvuru yapacak kar amacı gütmeyen kuruluşların da eş-başvuran olarak Türkiye’den başvuru rehberlerinde belirtilen niteliklere sahip kuruluşlar ile ortak bir proje geliştirerek başvurmaları gerekmektedir. Bu şartın sağlanması halinde AB Aday Ülkelerinden kar amacı gütmeyen kuruluşlar da geliştirilen projelerde eş-başvuran olarak yer alabileceklerdir.