August 21, 2015

Bu kılavuzun amacı; Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği (YHKB) kurumsal kimliğini istenilen biçimde yerleştirmek, bu kimliğin bütünlüğünü ve sürekliliğini korumaktır.

YHKB kurumsal kimliğine ait ögeler tasarlanırken, bu kılavuzda tanımlanan standartlara uyulmalıdır.

Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği Kurumsal Kimlik Kılavuzu