August 21, 2015

T.C.
YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ
BİRLİK ENCÜMEN ve BİRLİK MECLİS TOPLANTI GÜNDEMLERİ
HAZİRAN 2021


Yer : Tokat İli
Tarih : 02 Haziran 2021
Saat : 15:00

BİRLİK ENCÜMEN GÜNDEMİ
1. Amasya Valisi Birlik Başkanı Sayın Mustafa MASATLI’nın Açılış Konuşması,
2. Kesin Hesabın Tetkiki, Görüşün Birlik Meclisine Sunulması, (Birlik Tüzüğü Madde 14,o)
3. Aylık Cetvellerin Tetkiki (Birlik Tüzüğü Madde 14,n)
4. Projelerin Hazırlanması Konusunda Yürütülen Çalışmalar Hakkında Encümen Üyelerine Bilgi Verilmesi (Birlik Tüzüğü Madde 14-h)
5. Dilek ve Temenniler,
6. Kapanış.

BİRLİK MECLİS GÜNDEMİ
Yer : Tokat İli
Tarih : 02 Haziran 2021
Saat : 15:30
1. Amasya Valisi Birlik Başkanı Sayın Mustafa MASATLI’ nın Açılış Konuşması,
2. 2020 Yılı Kesin Hesabın Görüşülmesi (Birlik Tüzüğü Madde 10-g),
3. Görüş ve Öneriler,
4. Kapanış.

ÖNCEKİ - SONRAKİ