August 21, 2015

T.C.
YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ
BİRLİK ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMLERİ
EKİM 2020


Yer : Samsun İli
Tarih : 27 Ekim 2020
Saat : 15:00


1. Amasya Valisi Birlik Başkanı Sayın Mustafa MASATLI’ nın açılış konuşması,
2. Aylık Cetvellerin tetkiki (Birlik Tüzüğü Madde 14, n),
3. Birlik tarafından yürütülen projeler hakkında Encümen Üyelerine bilgi verilmesi (Birlik Tüzüğü Madde 14 - h),
4. Görüş ve Öneriler,
5. Kapanış.

ÖNCEKİ - SONRAKİ