August 21, 2015

Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği, Birlik Müdürü Mustafa ÖRGÜT Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İş Birliği Programı 2021-2027 Ulusal Danışma dönemi hazırlık çalışmaları kapsamında; çevrimiçi danışma toplantısına katılımlar sağladı.

Söz konusu Programın yeni dönemde yönelebileceği öncelik ve hedeflerin belirlenmesi amacıyla ilk olarak Avrupa Komisyonu tarafından Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İş birliği Programı Sınır Uyum Belgesi hazırlanmış ve sonrasında ise Programın Yönetim Makamı tarafından ülkemizden 25 ilin dahil olduğu Program alanının sosyo-ekonomik durumuna yönelik Bölgesel Analiz çalışması yaptırılmıştır. Bu çalışmada, 2021-2027 dönemi AB Uyum Politikası hedefleri (Policy Objectives-POs) ile sınır ötesi iş birliği programları için belirlenen özel hedefler (Jnterreg Specific Objectives-ISOs) bağlamında Program alanının durumu hakkında bilgiler verilerek SWOT analizi yapılmış ve birtakım öneriler sunulmuştur.

ÖNCEKİ - SONRAKİ