August 21, 2015

Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği, Birlik Müdürü Mustafa ÖRGÜT öncülüğünde ERASMUS+ Teklif Çağrı Programlarına Hazırlık Toplantısı Birlik Başkanlığımızda Birlik Müdürü ve Birlik Personelleri tarafından gerçekleştirildi.

Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği olarak bölgemizde sosyal, ekolojik, ekonomik, mekânsal ve kültürel boyutlarda sürdürülebilir kalkınmayı sağlamaya yönelik yeni dönem Erasmus+ teklif çağrı Programlarına hazırlıklarımız başlamıştır.

ÖNCEKİ - SONRAKİ