August 21, 2015

T.C.
YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ
BİRLİK ENCÜMEN ve BİRLİK MECLİS TOPLANTI GÜNDEMLERİ
EYLÜL 2021


Yer : Çorum İli
Tarih : 29 Eylül 2021
Saat : 15:00

BİRLİK ENCÜMEN GÜNDEMİ
1. Amasya Valisi Birlik Başkanı Sayın Mustafa MASATLI ’nın açılış konuşması
2. Aylık Cetvellerin tetkiki (Birlik Tüzüğü Madde 14-n)
3. YHKB çalışmaları hakkında bilgi verilmesi
4. Tokat Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Çorum İl Özel İdaresi Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından yürütülen projelere YHKB tarafından destek sağlanması konusunun görüşülmesi
5. 2022 yılı Birlik çalışma programının görüşülmesi (Birlik Tüzüğü Madde 10-e)
6. 2022 Yılı Birlik Bütçesi’nin görüşülmesi, (Birlik Tüzüğü Madde 10- g)
7. 2022 yılı için Birlik üye katılım paylarının görüşülmesi (Birlik Tüzüğü Madde 10- h)
8. Görüş ve öneriler
9. Kapanış

BİRLİK MECLİS GÜNDEMİ
Yer : Çorum İli
Tarih : 29 Eylül 2021
Saat : 15:30
1. Amasya Valisi Birlik Başkanı Sayın Mustafa MASATLI ’nın açılış konuşması
2. 2022 yılı Birlik çalışma programının görüşülmesi (Birlik Tüzüğü Madde 10-e)
3. 2022 Yılı Birlik Bütçesi’nin görüşülmesi, (Birlik Tüzüğü Madde 10- g)
4. 2022 yılı için Birlik üye katılım paylarının görüşülmesi (Birlik Tüzüğü Madde 10- h)
5. Birlik amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla yürütülecek iş ve işlemler (proje teklif çağrıları, satın almalar ve uluslararası fuar katılımları da dahil) hakkında gerekli kararları almak üzere Birlik Encümeni’ne yetki verilmesi (Birlik Tüzüğü Madde 10- r)
6. Görüş ve öneriler
7. Kapanış

ÖNCEKİ - SONRAKİ