August 21, 2015

YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ 2021 YILI EYLÜL AYI ENCÜMEN VE MECLİS TOPLANTILARI

Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği Eylül Ayı Encümen ve Meclis toplantıları 29.09.2021 tarihinde saat 15:00’da Amasya Valisi Birlik Başkanı Sayın Mustafa MASATLI’nın Başkanlığında Çorum ilinde gerçekleştirildi. Toplantıda ayrıca Çorum Valisi Mustafa ÇİFTÇİ, Tokat Valisi Dr. Ozan BALCI, Amasya İl Genel Meclis Üyesi Ömer Faruk ALTUNAY, Çorum İl Genel Meclis Üyesi Osman GÜNAY, Çorum İl Genel Meclis Üyesi İbrahim ÇİFTÇİ, Tokat İl Genel Meclis Başkanı Erol DUYUM, Tokat İl Genel Meclis Üyesi Mesut ER, Birlik Müdür V. Mustafa ÖRGÜT ve Birlik personelleri yer aldı.

Toplantı, Amasya Valisi Birlik Başkanı Sayın Mustafa MASATLI’nın açılış konuşmasını yapmasıyla başladı.

Açılış konuşmasının ardından Birlik Müdür V. Mustafa ÖRGÜT Encümen toplantısında Birliğin yürüttüğü çalışmaların yanı sıra 01.08.2021-31.08.2021 tarihlerini kapsayan Ağustos ayı aylık cetvellerin tetkiki, 2022 Yılı Birlik Çalışma Programının Görüşülmesi (Birlik Tüzüğü Madde 14-f) ve 2022 Yılı Birlik Bütçe Taslağının Görüşülmesi (Birlik Tüzüğü Madde 14-e) konularının Birlik Meclisinin görüşüne sunulması konularında sunum gerçekleştirdi. Encümen toplantısının ardından YHKB Meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 2022 yılı Birlik Çalışma Programı, 2022 yılı Birlik Bütçesi ve 2022 yılı Birlik Üye Katılım Payları görüşüldü.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖNCEKİ - SONRAKİ