August 21, 2015

Amasya Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu İl Koordinatörü - Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği Birlik Müdürümüz Mustafa ÖRGÜT; 35. Yıl Erasmus+ Merkezi Proje ÇAğrıları ve Türkiye İçin Fırsatlar Çalıştayına Katıldı

Avrupa Birliği (AB) tarafından 2021-2027 mali döneminde ülkemize AB aday ülke sıfatıyla sağlanacak mali yardımlara ilişkin AB Programları Kurulu tarafından belirlenen hedeflerden biri "AB fonlarına bütüncül yaklaşım’ın benimsenmesidir. Buna göre tüm kurum ve kuruluşlarımızın Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) ve Birlik Programları altında ülkemize sunulan proje desteklerini en yakın şekilde takip etmesi ve fırsatlardan en etkili şekilde yararlanması amaçlanmaktadır.

Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği'nin eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki en önemli Birlik Programlarından biridir. Program, yurt dışında eğitim, öğretim, mesleki eğitim, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu becerilerin gelişimi, staj, profesyonel gelişim, yetişkin eğitimi, yaygın öğrenme temelli gençlik faaliyetleri ile kurum ve kuruluşlar arasındaki iş birliklerini desteklemektedir. 2021-2027 döneminde 28,4 milyar avroluk bir bütçeye sahip olan Erasmus+ Programı, katılımcı kurum ve kuruluşların, faaliyet gösterdikleri sektörlerdeki yenilikçi ve iyi uygulamaları tecrübe etmelerini, uygulamalarını, kurumsal kapasitelerini artırmalarını ve yurt dışındaki muadilleri uluslararası boyutta iş birliği yapmalarını sağlamaktadır.

Erasmus+ Programı kapsamında katılımcı ülkelere tahsis edilen kaynaklar "ülke merkezli çağrılar" aracılığı ile kullanılmaktadır. Ülkemizde ülke merkezli çağrılar-1n duyurulması, tanıtımı, proje başvurulannın alınması, değerlendirilmesi ve izlenmesi Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yapılmaktadır. Türkiye Ulusal Ajansı programa katılan ülkeler arasında en fazla proje başvuru olan Ajans olup Türkiye programı en başarılı uygulayan ülkeler arasında yer almaktadır.

Erasmus+ Programına katılım sağlayan ülkelerin ortak kullanımına açık olan kaynaklar ise "merkezi çağrılar" aracılığı ile kullandırılmaktadır. Merkezi çağrılar program bütçesinin önemli bir bölümünü oluşturmakta ve projelere tahsis edilen hibe miktarları da daha yüksek olmaktadır. Merkezi çağrılar için proje başvuruları Brüksel'de bulunan Avrupa Komisyonu Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansına (EACEA) yapılmaktadır.

Ülkemizdeki kurum ve kuruluşların merkezi projelere katılımı halihazırda oldukça sınırlı olduğundan kamu kurumlarının, üniversitelerin, mesleki ve iş dünyası kuruluşlarının, özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının Erasmus+ Programı merkezi projelerine ilişkin bilgi ve kapasitelerini artırmak önem arz etmektedir.

Ülkemizin Erasmus+ Programı merkezi çağrılarından daha fazla istifade etmesine destek olmak amacıyla Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanlığı Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk KAYMAKCI'nın katılımlarıyla "Erasmus+ Merkezi Proje Çağrıları ve Türkiye İçin Fırsatlar Çalıştayı" düzenlenmiştir. Çalıştay kapsamında tüm güne yayılan farklı panellerle Erasmus+ Programının merkezi proje çağrıları hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca, daha önce merkezi çağrılar kapsamında proje deneyimi yaşamış kuruluşların temsilcileri uyguladıkları projelerdeki kazanımları, çıktıları, karşılaşılan zorlukları, edinilen dersleri ve AB üyesi ülkeler ile iş birliği süreçlerini paylaşılmıştır.

ÖNCEKİ - SONRAKİ