August 21, 2015

Yeşilırmak’ta nehir kirliliğini önlemek üzere farkındalığı artırıcı ortak faaliyetlerin teşvik edilmesi ;
- Yeşilırmağı ve Karadenizi kirleten evsel atıksuların, Doğal arıtma sistemi(sucul bitkilerlerle) ile temizlenerek deşarj edilmesi ve sistemin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması,
- Temizlenen suların ihtiyaç duyulduğu zamanlarda, tarımsal üretimde kullanılması, ve bölgede vizyon oluşturulması amacı doğrultusunda uygulanan;

Irmağa Deşarj Edilen Evsel Atık Suların Yapay Sulak Alanlarında Arıtılarak Hibrid Kavak Yetiştirilmesi ve Yeşilırmak’ın Kirliliğin Azaltılması”, adlı bölgesel projenin hazırlanması ve yürütülmesi çerçevesinde, pilot bölge seçimi ve Bölgemizin kırsal alandaki alt yapı sistemleri foseptik sistemleri ve paket ve doğal arıtmaların mevcut durumları ile ilgili Tokat Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü , Amasya İl Özel İdaresi (Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü), Çorum İl Özel İdaresi (Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü), Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (Kanalizasyon Daire Başkanlığı), Tokat İl Özel İdaresi (Yapı Kontrol Müdürlüğü) , Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği ve muhtarlarımızın katılımı ile ortak 4 ili kapsayan arazi çalışmaları gerçekleştirildi. Pilot bölgeler belirlendi. Pilot alanları belirleme aşamasında YHKB ekibini kırmayıp bölgemize gelen alanları bizlerle inceleyen başta Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı PROF. DR. BİLGEHAN NAS hocamıza ve tüm ekibe katkıları için çok teşekkür ederiz.

(09 Şubat 2017)