August 21, 2015

YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ AĞUSTOS AYI ENCÜMEN TOPLANTISI

Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği Ağustos Ayı Encümen Toplantısı 25.08.2017 tarihinde Birlik Başkanı Amasya Valisi Dr. Osman VAROL’un Başkanlığında, Samsun Valisi Osman KAYMAK, Çorum Valisi Necmeddin KILIÇ, Tokat Valisi Dr. Ömer TORAMAN, Amasya İl Genel Meclis Başkanı Mustafa ÇİTTIR, Çorum İl Genel Meclisi Başkanı Halil İbrahim KAYA, Birlik Müdürü Yasemin ÇOBAN ve Birlik personelleri katılımlarıyla da Tokat ilinde gerçekleştirildi.

Toplantı, Amasya Valisi Birlik Başkanı Sayın Dr. Osman Varol’un açılış konuşmasını yapmasıyla başladı.

Açılış konuşmalarının ardından ağustos ayı Encümen toplantısı gündemdeki diğer maddelerin görüşülmesi ile devam edildi.

Temmuz ayına ait aylık cetveller tetkik edildi.

Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği çalışmaları hakkında Birlik Müdürü Yasemin ÇOBAN Encümen Üyelerine ayrıntılı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda Birliğin yürüttüğü;

Özellikle, Birliğin öz kaynaklarından veya Ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından finanse edilen veya edilecek olan;
• Avrupa Birliği Karadeniz Sınır Ötesi İş birliği Programına 31.05.2017 tarihinde sunulan “Collection, incineration and/or recycling of packing wastes of the agricultural and veterinary drugs used in agriculture and animal husbandry (AGROPACKNET)/Tarım ve Hayvancılıkta Kullanılan Zirai ve Veteriner İlaç Atık Ambalajlarının Toplanması ve Bertarafı” projesinin iki aşamalı sonuçlanma ayağından birincisi olan projenin programa uygunluk değerlendirilmesi ayağından geçildiği,
• “TR83 Bölgesindeki Tarımsal Üretime Konu Olan Bitki Türlerinin Köy Popülasyonlarının Araştırılması ve Envanter Hazırlanması “projesinin sahadaki izleme çalışmaları,
• “Yeşilırmak Havzasında Yöresel Gıda Ormanları” projesi kapsamında Samsun Akgöl ve Tokat Şenköy köylerinde gerçekleştirilen Gıda ormanlarının fidan dikimlerinin ve saha ekipmanlarının tamamlandığı saha görüntüleri, bilgilerine yer verildi.

Proje hazırlık aşamasında geliştirilmesi halen devam eden;
• Halen ülkemizin orman köylüsü olarak tanımlanan nüfusu 7 milyon civarındadır. Milli gelirden en az payı alan bu kesim için, odun dışı orman ürünü niteliğindeki salep bitkisinin toplanması ve ticareti önemli bir gelir kalemini teşkil etmektedir. Bu nedenle, ticareti yapılan ancak kültürü henüz yapılamamış birçok bitki gibi, salep bitkisi de uluslararası sözleşme ve yerel mevzuat tedbirine rağmen tehdit altındadır. Bölgemizde 8 türü yetişen ve nesli tükenmekte olan salep bitkisinin yok olma tehlikesinin önüne geçmek amacıyla Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği’nin proje ana yürütücüsü olarak yer aldığı, Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ile ortaklaşa hazırladığı ‘’Salep Orkidelerinin Kültüre Edilerek Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması‘’ projesi kapsamında yapılan çalışmada, salep bitkisinin kültüre edilerek geliştirilmesi, salebin doğal yayılış alanlarına transferinin gerçekleştirilmesi ve salep bitkisinin yok olmasının önüne geçilmesi ile salep yetiştiriciliği konusunda eğitim verilerek farkındalığın arttırılması gibi özel amaçları kapsayan projenin ön çalışma raporları ve Samsun ilinde bulunan 19 Mayıs Ekolojik Üreticiler Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’ne ilgili proje için teknik ziyarette bulunulduğu,
• YHKB Coğrafi Bilgi Sisteminin güncellenmesi ve WEB ortamında yayınlanması için muhtelif kamu kurum ve kuruluşlarından tarım, hayvancılık, eğitim, sağlık, kültür-turizm, demografi, iktisat ve çevre verilerini/ bilgilerini il, ilçe ve mahalle/köy bazında güncellenerek Birliğe ulaştırılması, söz konusu verilerin işleneceği platformun hazırlanması ve WEB ortamında yayınlanarak güncel tutulması, bölgenin ve tüm Türkiye’nin kullanımına sunulması amacıyla hazırlanan’’ Yeşilırmak Havzası CBS Veritabanı’nın Güncellenmesi ve Geliştirilmesi Projesi’’,
• Solucan gübresi (Vermikompost), sebze veya gıda atıklarının ayrıştırılarak solucanların sindirim sisteminden geçirilmesi (solucanın bu atıkları yemesi) sonucu elde edilen organik gübredir. Vermikompost işlemi, ulusların şehirleşme ve endüstrileşme seviyesiyle beraber büyüyen bir çevre sorunu olan ‘’ evsel ve endüstriyel artık/atık ‘’ sorununa ‘’ sürdürülebilir ‘’ bir yöntem olarak 1970’li yıllarda başlayan ve her geçen gün daha fazla ilgi gören bir yöntemdir. Solucan gübresi üretimiyle, solucanlardan faydalanarak hayvansal ve bitkisel atıkların tüketilmesi, besin değeri yüksek gübre elde edilmesi ve kırsal kesimin ek gelir elde etmesi amaçlarıyla planlanan ‘’BİTKİ VE HAYVAN ATIKLARINDAN KOMPOST VE VERMİKOMPOST ÜRETİLMESİ ‘’ projesi proje geliştirme çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgiler verildi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

(25 Ağustos 2017)