August 21, 2015

Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliğinin yürüttüğü ve hazırlık aşamasında olan projeler hakkında birlik müdürü Yasemin ÇOBAN tarafından Amasya ve Tokat il Meclisini bilgilendirdi.

Sunumda Birlik hakkında;

• YHKB’nin Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’na göre çalışan, Tüzüğünde de belirtildiği gibi Yeşilırmak Havzası’nda kirliliği ortaya çıkaran etmenlerin ortadan kaldırılmasına yönelik planlar, programlar yapmak, projeler uygulamak üzere kurulmuş bir Birlik olduğunu,

• 2007 yılı Haziran ayından itibaren Avrupa Kalkınma Ajansları Birliği (EURADA) üyesi olduğu ve üyelik faaliyetlerini AB zeminine taşıyan tek Kalkınma Birliği olduğu, bilgilerine yer verildi.

• YHKB Coğrafi Bilgi Sisteminin güncellenmesi ve WEB ortamında yayınlanması için muhtelif kamu kurum ve kuruluşlarından tarım, hayvancılık, eğitim, sağlık, kültür-turizm, demografi, iktisat ve çevre verilerini/ bilgilerini il, ilçe ve mahalle/köy bazında güncellenerek Birliğe ulaştırılması, söz konusu verilerin işleneceği platformun hazırlanması ve WEB ortamında yayınlanarak güncel tutulması, bölgenin ve tüm Türkiye’nin kullanımına sunulması amacıyla hazırlanan ‘’Yeşilırmak Havzası CBS Veritabanı’nın Güncellenmesi ve Geliştirilmesi Projesi’’,

• Solucan gübresi (Vermikompost), sebze veya gıda atıklarının ayrıştırılarak solucanların sindirim sisteminden geçirilmesi (solucanın bu atıkları yemesi) sonucu elde edilen organik gübredir. Solucan gübresi üretimiyle , solucanlardan faydalanarak hayvansal ve bitkisel atıkların tüketilmesi , besin değeri yüksek gübre elde edilmesi ve kırsal kesimin ek gelir elde etmesi amaçlarıyla planlanan "BİTKİ VE HAYVAN ATIKLARINDAN KOMPOST VE VERMİKOMPOST ÜRETİLMESİ" projesi hakkında bilgilendirdi.

(08 Eylül 2017)