August 21, 2015

YHKB 2017 Eylül Ayı Meclis ve Encümen Toplantıları 26 Eylül 2017 Tarihinde Saat 10:00' da Amasya İlimizin Valilik Toplantı Salonunda Gerçekleştirilecektir.

BİRLİK ENCÜMENİ TOPLANTISI GÜNDEMİ
1. Amasya Valisi Birlik Başkanı Sayın Dr. Osman VAROL' un açılış konuşması,
2. Aylık cetvellerin tetkiki (Birlik Tüzüğü Madde 14- n),
3. 2018 yılı Birlik çalışma programının görüşülmesi (Birlik Tüzüğü Madde 14, f),
4. 2018 yılı Birlik bütçe taslağının görüşülmesi, (Birlik Tüzüğü Madde 14- e),
5. Görüş ve öneriler,
6. Kapanış.

(22 Eylül 2017)