August 21, 2015

YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ EYLÜL AYI MECLİS VE ENCÜMEN TOPLANTILARI

Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliğinin Eylül Ayı Meclis ve Encümen toplantıları 26.09.2017 tarihinde saat 10:00’da Amasya Valiliği Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantı öncesinde Amasya Valisi Birlik Başkanı Sayın Dr. Osman VAROL açılış konuşması yaptı. Konuşmasında; Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’na göre çalışan YHKB’nin, Tüzüğünde de belirtildiği gibi Yeşilırmak Havzası’nda kirliliğe sebep olan etmenleri ortadan kaldırmak ve Yeşilırmak Havzası’nda bulunan Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinin ekonomik-sosyal kalkınmasının sağlanmasına yönelik planlar, programlar yapmak, projeler uygulamak üzere kurulmuş olan Birliğin, bugüne kadar bu anlamda önemli çalışmalar yaptığını, bölgesel kalkınma anlamında planlar hazırladığını, projeler uyguladığını, başarılı çalışmalar yaptığını belirtti. Halen ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından teklif çağrılarına çıkılan program ve projeler için bölgeye teknik destek sağlandığını, projeler hazırlandığı ve uygulandığını belirten Vali Dr. Osman VAROL, YHKB’nin kuruluşundan bu yana Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) altyapısını oluşturup, havzanın kullanımına sunduğunu ve 2018 yılında gerçekleştirilecek ‘’CBS Veritabanı Geliştirilmesi Projesi’’ ile güncellenerek aktif hale getirileceğini, birliğimizin özellikle kuruluş amacında ve Tüzüğünde de belirtildiği gibi faaliyetlerine devam etmesi Bölgemiz için büyük önem arz etmekte olduğunu belirterek, “Eylül ayı Encümen ve Meclis Toplantılarımızın bölgemize faydalı ve verimli olacak şekilde geçmesini diliyorum” şeklinde sözlerini tamamladı. Müteakiben, Birlik Müdürü Yasemin ÇOBAN, Birliğin çalışmaları hakkında ayrıntılı sunum gerçekleştirdi. Sunumda özellikle Birliğin öz kaynaklarından veya Ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından bilfiil finanse edilen veya edilecek olan;
• “Tarım ve Hayvancılıkta Kullanılan Zirai ve Veteriner İlaç Atık Ambalajlarının Toplanması ve Bertarafı”
• “TR83 Bölgesindeki Tarımsal Üretime Konu Olan Bitki Türlerinin Köy Popülasyonlarının Araştırılması ve Envanter Hazırlanması.“
• Yeşilırmak’a Deşarj Edilen Evsel Atık Suların Yapay Sulak Alanlarında Arıtılarak Hibrid Kavak Yetiştirilmesi ve Yeşilırmak’ın Kirliliğin Azaltılması”,
• “Yeşilırmak Havzasında Yöresel Gıda Ormanları” projeleri çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi verildi. Toplantının gündeminde yeni proje konuları ele alındı. Yeni proje konularından;
• TR 83 Bölgesi’nde yaşayan kırsal nüfusun kalkınmasına destek olmak amacıyla salep bitkisinin kültüre edilerek geliştirilmesi, salebin doğal yayılış alanlarına transferinin gerçekleştirilmesi ve salep bitkisinin yok olmasının önüne geçilmesi ile salep yetiştiriciliği konusunda eğitim verilerek farkındalığın arttırılması gibi özel amaçları kapsayan “Salep Orkidelerinin Kültüre Edilerek Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması”,
• TR 83 Bölgesi’nde yaşayan kırsal nüfusun hayvansal ve bitkisel atıklarının tüketilerek değerlendirilmesi, bölgede kimyasal gübre kullanım oranının azaltılması, toprağın canlılığını korunması, besin değeri yüksek gübre elde edilmesi ve kırsal kesimin ek gelir elde etmesi amaçlarıyla planlanan “Bitki ve Hayvan Atıklarından Kompost ve Vermikompost Üretilmesi”,
• Coğrafi işaret konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla ülkemizde ve bölgemizde üreticilerin coğrafi işaretlerin varlığı ve gerekliliği konusunda yeterince bilgi sahibi olmaları, ürünlerinin bir nevi koruma altına alındıkları bilincinin yayılması, ekonomik açıdan getirileri daha fazla ve kırsal kalkınma aracı olarak da kullanılması sebepleriyle “TR83 Bölgesinde Coğrafi İşaret Alınması Destek ve Teşvik Projesi” adlı projelerin uygulanmalarına karar verildi.

Toplantıda 2018 yılı Birlik Çalışma Programı, 2018 yılı Birlik Bütçesi ve 2018 yılı Birlik Üye Katılım Payları görüşüldü.

Toplantıya Birlik Başkanı Amasya Valisi Dr. Osman VAROL, Tokat Valisi Dr. Ömer TORAMAN, Amasya İl Genel Meclis Başkanı Mustafa ÇİTTIR, Amasya İl Genel Meclisi Üyesi Yücel GÜMÜŞ, Çorum İl Genel Meclisi Üyesi Yusuf KAYA, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Hayrettin ŞAHİN, Tokat İl Genel Meclis Üyeleri Salih YILDIRIM ve L. Daim NAMLI, Birlik Müdürü Yasemin ÇOBAN ve Birliğin personelleri katıldı.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 26.09.2017

(26 Ağustos 2017)