August 21, 2015

YHKB 2018 Ocak Ayı Meclis ve Encümen Toplantıları 15 Ocak 2018 Tarihinde Saat 13:00' da Amasya İlimizin Valilik Toplantı Salonunda Gerçekleştirilecektir.

BİRLİK ENCÜMENİ TOPLANTISI GÜNDEMİ
1. Amasya Valisi Birlik Başkanı Sayın Dr. Osman VAROL’un açılış konuşması,
2. 2018 yılı Birlik Encümeninin seçilmesi (Birlik Tüzüğü Madde 10-q, Madde 13),
3. 2017 yılı YHKB çalışmaları hakkında bilgi verilmesi, 2017 yılı Çalışma Raporunun sunulması (Birlik Tüzüğü Madde 10-f),
4. Dilek ve temenniler,
5. Kapanış.

(10 Ocak 2018)