August 21, 2015

YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ 2018 OCAK AYI MECLİS VE ENCÜMEN TOPLANTILARI

Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği Ocak Ayı Meclis toplantısı 15.01.2018 tarihinde saat 13:00’da Birlik Başkanı Amasya Valisi Dr. Osman VAROL’ un Başkanlığında, Çorum Valisi Necmeddin KILIÇ, Tokat Valisi Dr. Ömer TORAMAN, Amasya İl Genel Meclis Başkanı Mustafa ÇİTTIR, Amasya İl Genel Meclis Üyesi Yücel GÜMÜŞ, Tokat İl Genel Meclisi Üyesi L. Daim NAMLI, Tokat İl Genel Meclis Üyesi Salih YILDIRIM, Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hayrettin ŞAHİN, Birlik Müdürü Yasemin ÇOBAN ve Birlik personelleri katılımlarıyla Amasya ilinde gerçekleştirildi.

Toplantı, Amasya Valisi Birlik Başkanı Sayın Dr. Osman VAROL’un açılış konuşmasını yapmasıyla başladı.

Toplantıda 2018 yılı Birlik Encümen Üyeleri seçimi gerçekleştirildi. 2017 yılına ait Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği çalışmaları hakkında Birlik Müdürü Yasemin ÇOBAN Meclis Üyelerine ayrıntılı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda Birliğin yürüttüğü; Birliğin öz kaynaklarından veya Ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından finanse edilen veya edilecek olan;
“TR83 Bölgesindeki Tarımsal Üretime Konu Olan Bitki Türlerinin Köy Popülasyonlarının Araştırılması ve Envanter Hazırlanması” projesinin sahadaki izleme çalışmaları ve Tarımsal Araştırma Enstitüleri tarafından Birliğe sunulan ara raporları,
“Yeşilırmak Havzasında Yöresel Gıda Ormanları” projesi kapsamında Amasya Kerimoğlu, Çorum Sazdeğirmeni, Samsun Akgöl ve Tokat Şenköy köylerinde gerçekleştirilen Gıda ormanlarının gelir getirici türlerle fidan dikilen ağaçlandırma alanlarının son durumu,
‘’Yeşilırmak’a Deşarj Edilen Evsel Atık Suların Arıtılarak Yeşilırmak’ın Kirliliğin Azaltılması” projesi kapsamında projenin pilot bölgelerinde yürütülen çalışmaları,
YHKB Coğrafi Bilgi Sisteminin güncellenmesi ve WEB ortamında yayınlanması için muhtelif kamu kurum ve kuruluşlarından tarım, hayvancılık, eğitim, sağlık, kültür-turizm, demografi, iktisat ve çevre verilerini/ bilgilerini il, ilçe ve mahalle/köy bazında güncellenerek Birliğe ulaştırılması, söz konusu verilerin işleneceği platformun hazırlanması ve WEB ortamında yayınlanarak güncel tutulması, bölgenin ve tüm Türkiye’nin kullanımına sunulması amacıyla hazırlanan “Yeşilırmak Havzası CBS Veritabanı’nın Güncellenmesi ve Geliştirilmesi Projesi” kapsamında gerçekleştirilen digital çalışmaları, bilgilerine yer verildi.

Eylül ayı Encümen toplantısında uygulanma kararları alınan proje konularından;
TR 83 Bölgesi’nde yaşayan kırsal nüfusun kalkınmasına destek olmak amacıyla salep bitkisinin kültüre edilerek geliştirilmesi yaygınlaştırılması, salebin doğal yayılış alanlarına transferinin gerçekleştirilmesi ve salep bitkisinin yok olmasının önüne geçilmesi ile salep yetiştiriciliği konusunda eğitim verilerek farkındalığın arttırılması gibi özel amaçları kapsayan “Salep Orkidelerinin Kültüre Alınması ve Yaygınlaştırılması” projesi kapsamında salep bitkisinin TR 83 Bölgemizde doğal yayılış alanlarının tespiti yapılarak bu bölgelerin koruma altına alınması için tedbirler alındığı, projede pilot alan olarak Amasya Kapaklı Orman Fidanlığı, Çorum Sıklık Orman Fidanlığı, Samsun-Bafra Fidanlığı ve Tokat Merkez Fidanlığı’nın belirlendiği ve Amasya Kapaklı Orman Fidanlığı ve Samsun-Bafra Fidanlığı’nda salep bitkisi yumrularının dikim çalışmalarının gerçekleştiği fidanlık çalışmaları,
TR 83 Bölgesi’nde yaşayan kırsal nüfusun hayvansal ve bitkisel atıklarının tüketilerek değerlendirilmesi, bölgede kimyasal gübre kullanım oranının azaltılması, toprağın canlılığını korunması, besin değeri yüksek gübre elde edilmesi ve kırsal kesimin ek gelir elde etmesi amaçlarıyla planlanan “Bitki ve Hayvan Atıklarından Kompost ve Vermikompost Üretilmesi” çalışmaları, hakkında ayrıntılı bilgi verildi.

Meclis toplantısından sonra YHKB Encümen toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda aylık cetveller tetkik edildi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

(15 Ocak 2018)