August 21, 2015

YHKB tarafından 2018 yılı Mali Destek Programı Proje Teklif Çağrısı kapsamında OKA’ya sunulması planlanan havza bazlı destinasyon projesinin hazırlık toplantısı düzenlendi.

Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği, OKA’nın Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı 2018 yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında 4 ilde turizm sektöründe havza bazlı bölgesel ölçekte markalaşma adına turizm destinasyon projesi hazırlanması, bu proje kapsamında 4 ilde info noktalarının kurulması, kırsal, kültür ve doğa turizmi gibi farklı kategorilerde rota ve turlar hazırlanarak turizm acentalarına sunulması vb. bölgesel ihtiyaçlardan oluşan proje konularında Amasya, Çorum, Samsun, Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri’nden gelen İl Kültür ve Turizm Müdürlerimiz, Müdür Yardımcılarımız ve Uzmanlarımızın katılımıyla proje hazırlık toplantısını düzenledi.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 06.02.2018