August 21, 2015

TOPRAĞA HAYAT VEREN GÜBRE BİTKİ VE HAYVAN ATIKLARINDAN KOMPOST VE VERMİKOMPOST (SOLUCAN GÜBRESİ) ÜRETİLMESİ EĞİTİMİ

TR 83 Bölgesi’nde (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) çevre sorunu haline gelen tarımsal ve hayvansal atıkların işlenmesi konusunda ekonomik, sürdürülebilir ve çevre dostu bir tarımsal üretim modeli sunulması, küçük ve orta ölçekli tarım ve hayvan üreticileri için düşük girdili üretim sisteminin mümkün kılarak organik tarıma geçişe destek verilmesi , hayvansal ve bitkisel atıkların değerlendirilmesi, bölgede kimyasal gübre kullanım oranının azaltılması, toprağın canlılığını korunması, besin değeri yüksek gübre elde edilmesi ve kırsal kesimin ek gelir elde etmesi amacıyla planlanan “Bitki ve Hayvan Atıklarından Kompost ve Vermikompost Üretilmesi” projesi kapsamında ilk etap’da Amasya ve Çorum İllerinde gerçekleştirilen eğitimlerimiz devam ediyor.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 17.04.2018