August 21, 2015

YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ TEMMUZ AYI ENCÜMEN TOPLANTISI

Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği Temmuz Ayı Encümen toplantısı 18.07.2018 tarihinde saat 15:00’da Birlik Başkanı Amasya Valisi Dr. Osman VAROL’ un Başkanlığında, Tokat Valisi Dr. Ömer TORAMAN, Amasya İl Genel Meclis Başkanı Mustafa ÇİTTIR, Çorum İl Genel Meclis Başkanı Halil İbrahim KAYA, Tokat İl Genel Meclis Başkanı Salih YILDIRIM, Tokat İl Genel Meclis Üyesi L. Daim NAMLI, Samsun Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayrettin ŞAHİN Birlik Müdürü Yasemin ÇOBAN ve Birlik personelleri katılımlarıyla Samsun ilinde gerçekleştirildi. Toplantı, Amasya Valisi Birlik Başkanı Sayın Dr. Osman VAROL’un açılış konuşmasını yapmasıyla başladı. Toplantıda aylık cetveller tetkik edildi. Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği çalışmaları hakkında Birlik Müdürü Yasemin ÇOBAN ayrıntılı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda Birliğin yürüttüğü; Birliğin öz kaynaklarından veya Ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından finanse edilen veya edilecek olan; 2018 yılı uygulanma kararı alınan proje konuları kapsamında; • Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği’nin, TR83 Bölgesi’nin turizm değerlerinin İstanbul EMITT Doğu Fuarında Turizm profesyonellerine yapılan anketler sonucunda; Amasya, Çorum, Samsun, Tokat Bölge tanıtım workshopında ön çalışmalar gerçekleştirilerek katılım sağlayan Turizm profesyonellerine yapılan anketler doğrultusunda bölgeye ait eski rotaların yenilenmesi ve strateji değişikliği yapılması gerektiği sonucuna varıldı. Turizm profesyonelleri tarafından bölgedeki turizm aktivitelerinin yetersiz olduğu ve daha cazibeli hale getirilmesi önerildi. Anketlerin bir kısmı taranarak projenin destekleyici belgelerine dâhil edildi. Tüm anketler değerlendirilerek dijital grafik formunda yine mevcut projenin destekleyici belgelerine eklendi. Çalışma metodolojisinin dokümantasyonu, Turizm Literatür taraması yapılması ve iyi uygulama Örneklerinin araştırılması, Veri Toplama ve Paydaş Görüşmeleri, Paydaş ziyaretleri ve çalışmaya Yönelik bilgi ve belge temini, Sektör temsilcileri ile yüz yüze görüşmeler, Paydaş görüşme raporlarının hazırlanması, Mevcut Durum Analizi Mekânsal Analizler, Teknik Analizler, Yeni rota ve alternatif turizm çeşitliliği raporlama çalışmalarının yapılması ile Yeni rota ve turizm seçeneklerinin bölgesel, ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtımını sağlayacak Bölgesel Markalaşmada büyük önem arz eden Tanıtım ve Pazarlama Stratejisi ve Stratejiyi kapsayan Bölgesel Rapor hazırlanmasına yönelik, turizm profesyonellerine tanıtılması gibi bütünleşik faaliyetlerden oluşan “YESİLIRMAK HAVZASI BÖLGESEL MARKALAŞMA VE DESTİNASYON PROJESİ” adlı proje ile gerçekleştirilecektir. Projede küçük ölçekli alt yapı çalışmaları kapsamında; • Amasya il merkezinde Yeşilırmak kenarında inşa edilecek geleneksel mimarili ve ahşap minyatür Turist Bilgilendirme ve Dinlenme Evi’nin yapımı ve evin bulunduğu Yeşilırmak çevresindeki alanın peyzaj çalışması, • Çorum ili Boğazkale ilçesinde Hattuşa Ören Yeri girişinde Yerkapı’da bulunan ahşap kafenin yenilenerek alanın peyzajının düzenlenmesi ve Boğazkale ziyaretçi karşılama merkezi idari binasının ve satış yerlerinin bulunduğu bölüme mescit ve lavaboların eklenmesi, yine Hattuşa Ören Yeri içerisinde bulunan Sfenksli Yerkapı bölümünde bulunan taş lavaboların yenilenmesi, Hattuşa’da Hitit Motifleri ile tasarlanmıs Hitit Çesmeleri • Samsun ili Vezirköprü ilçesinde Vezirsuyu Tabiat Parkı Geleneksel ve Yöresel Ürünler Kadınlarımızın El Sanatı ve Doğal Ürünler Satış Birimlerinden oluşan yapımı, • Tokat il merkezinde Yeşilırmak kenarında inşa edilecek geleneksel mimarili ve ahşap minyatür evlerden oluşan Sulu Çarşı turizm sokağı ve evlerin bulunduğu alanın peyzaj çalışması, Yeşilırmak kenarında Geleneksel mimarili ve ahşap Yeşilırmak Su Sporları Evinin yapımı İlgili kurumlardan gelecek izinlerinin tamamlanmasının ardından proje sözleşmesi imzalanarak faaliyete geçirilecektir. • Yerel halka eğitim verilerek salep orkideleri hakkında farkındalığın sağlanması, yanlış toplama metotlarının önüne geçilmesi, salep orkideleri üretimi için uygun alanlarda çoğaltılması ve yaygınlaştırılması, ekonomik değeri yüksek olan salep orkidelerinin tarım bitkisi haline getirilmesi ile yerel halka ek gelir oluşturularak halkın gelir düzeyinin iyileştirilmesinin sağlanması, salep orkidelerin yayılış alanlarının arttırılması ile salep orkidelerin yok olmasının önüne geçilmesi amacıyla hazırlanan “TR83 Bölgesinde Salep Orkidelerinin Kültüre Edilerek Geliştirilmesi Ve Yaygınlaştırılması” adlı projenin faaliyetleri arasında yer alan Amasya Orman Bölge Müdürlüğü, Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği, Amasya-Çorum-Samsun-Tokat Üniversiteleri ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüklerinin teknik personellerine yönelik salep bitkisinin kültüre alınarak çoğaltılması ile ilgili teorik ve uygulamalı eğitimlerin verilmesi ve salep bitkisinin TR 83 Bölgemizde doğal yayılış alanlarının tespiti yapılarak bu bölgelerin koruma altına alınması için tedbirler alındığı, projede pilot alan olarak Amasya Kapaklı Orman Fidanlığı, Çorum Sıklık Orman Fidanlığı, Samsun-Bafra Fidanlığı ve Tokat Merkez Fidanlığı’nın belirlendiği ve Amasya Kapaklı Orman Fidanlığı ve Samsun-Bafra Fidanlığı’nda salep bitkisi yumrularının dikim çalışmalarının gerçekleştiği fidanlık çalışmaları hakkında bilgiler verildi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 18.07.2018