August 21, 2015

YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ AĞUSTOS AYI ENCÜMEN TOPLANTISI

Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği Ağustos Ayı Encümen toplantısı 16.08.2018 tarihinde saat 14:30’da Birlik Başkan Vekili Çorum Valisi Necmeddin KILIÇ’ ın Başkanlığında, Tokat Valisi Dr. Ömer TORAMAN, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni ŞAHİN, Amasya İl Genel Meclis Başkanı Mustafa ÇİTTIR, Çorum İl Genel Meclis Başkanı Halil İbrahim KAYA, Tokat İl Genel Meclis Başkanı Salih YILDIRIM, Tokat İl Genel Meclis Üyesi L. Daim NAMLI, Birlik Müdürü Yasemin ÇOBAN ve Birlik personelleri katılımlarıyla Tokat ilinde gerçekleştirildi. Toplantı, Çorum Valisi Birlik Başkan Vekili Sayın Necmeddin KILIÇ’ın açılış konuşmasını yapmasıyla başladı. Toplantıda aylık cetveller tetkik edildi. Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği çalışmaları hakkında Birlik Müdürü Yasemin ÇOBAN ayrıntılı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda Birliğin yürüttüğü; Birliğin öz kaynaklarından veya Ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından finanse edilen veya edilecek olan; 2018 yılı uygulanma kararı alınan proje konuları kapsamında; • Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasına katkıda bulunmak amacıyla 4 ilde uygulanması planlanan Girişimcilik ve Dış Ticaret Eğitimi kapsamında hazırlanan eğitim programına ait çalışmalar, • Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği’nin, TR83 Bölgesi’nin turizm değerlerinin İstanbul EMITT Doğu Fuarında Turizm profesyonellerine yapılan anketler sonucunda; Turizm profesyonellerine yapılan anketler doğrultusunda bölgeye ait eski rotaların yenilenmesi ve turizm stratejisinde değişikliklerin yapılması gerektiği sonucuna varıldı. Turizm profesyonelleri tarafından bölgedeki turizm aktivitelerinin yetersiz olduğu ve daha cazibeli hale getirilmesi önerildi. Tüm anketler değerlendirilerek dijital grafik formunda analizleri yapılarak değerlendirilerek çalışma metodolojisinin dokümantasyonu, Turizm Literatür taraması yapılması ve iyi uygulama Örneklerinin araştırılması, Veri Toplama ve Paydaş Görüşmeleri, Paydaş ziyaretleri ve çalışmaya Yönelik bilgi ve belge temini, Sektör temsilcileri ile yüz yüze görüşmeler, Paydaş görüşme raporlarının hazırlanması, Mevcut Durum Analizi Mekânsal Analizler, Teknik Analizler, Yeni rota ve alternatif turizm çeşitliliği raporlama çalışmalarının yapılması ile Yeni rota ve turizm seçeneklerinin bölgesel, ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtımını sağlayacak Bölgesel Markalaşmada büyük önem arz eden Tanıtım ve Pazarlama Stratejisi ve Stratejiyi kapsayan Bölgesel Rapor hazırlanmasına yönelik, turizm profesyonellerine tanıtılması gibi bütünleşik faaliyetlerden oluşan “YESİLIRMAK HAVZASI BÖLGESEL MARKALAŞMA VE DESTİNASYON PROJESİ” adlı proje ile gerçekleştirilecektir. Projede küçük ölçekli alt yapı çalışmaları kapsamında da;  Amasya il merkezinde Yeşilırmak kenarında inşa edilecek geleneksel mimarili ve ahşap minyatür Turist Bilgilendirme ve Dinlenme Evi’nin yapımı ve evin bulunduğu Yeşilırmak çevresindeki alanın peyzaj çalışması,  Çorum ili Boğazkale ilçesinde Hattuşa Ören Yeri girişinde Yerkapı’da bulunan ahşap kafenin yenilenerek alanın peyzajının düzenlenmesi ve Boğazkale ziyaretçi karşılama merkezi idari binasının ve satış yerlerinin bulunduğu bölüme mescit ve lavaboların eklenmesi, yine Hattuşa Ören Yeri içerisinde bulunan Sfenksli Yerkapı bölümünde bulunan taş lavaboların yenilenmesi, Hattuşa’da Hitit Motifleri ile tasarlanmıs Hitit Çesmeleri  Samsun ili Vezirköprü ilçesinde Vezirsuyu Tabiat Parkı Geleneksel ve Yöresel Ürünler Kadınlarımızın El Sanatı ve Doğal Ürünler Satış Birimlerinden oluşan yapımı,  Tokat il merkezinde Yeşilırmak kenarında inşa edilecek geleneksel mimarili ve ahşap minyatür evlerden oluşan Sulu Çarşı turizm sokağı ve evlerin bulunduğu alanın peyzaj çalışması, Yeşilırmak kenarında Geleneksel mimarili ve ahşap Yeşilırmak Su Sporları Evinin yapımı ilgili kurumlardan gelecek izinlerinin tamamlanmasının ardından proje sözleşmesi imzalanarak faaliyete geçirilecektir. • Yerel halka eğitim verilerek salep orkideleri hakkında farkındalığın sağlanması, yanlış toplama metotlarının önüne geçilmesi, salep orkideleri üretimi için uygun alanlarda çoğaltılması ve yaygınlaştırılması, ekonomik değeri yüksek olan salep orkidelerinin tarım bitkisi haline getirilmesi ile yerel halka ek gelir oluşturularak halkın gelir düzeyinin iyileştirilmesinin sağlanması, salep orkidelerin yayılış alanlarının arttırılması ile salep orkidelerin yok olmasının önüne geçilmesi amacıyla hazırlanan “TR83 Bölgesinde Salep Orkidelerinin Kültüre Edilerek Geliştirilmesi Ve Yaygınlaştırılması” adlı proje kapsamında pilot alan olarak belirlenen Amasya Kapaklı Orman Fidanlığı, Çorum Sıklık Orman Fidanlığı, Samsun-Bafra Fidanlığı ve Tokat Merkez Fidanlığı’nda gerçekleştirilen salep bitkisi yumrularının dikim çalışmalarının gerçekleştiği fidanlık çalışmaları hakkında bilgiler verildi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 16.08.2018