August 21, 2015

YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ EYLÜL AYI ENCÜMEN VE MECLİS TOPLANTILARI

Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği Eylül Ayı Encümen ve Meclis toplantıları 25.09.2018 tarihinde saat 15:00’da Amasya Valisi Birlik Başkanı Sayın Dr. Osman VAROL’un Başkanlığında, Çorum Valisi Necmeddin KILIÇ, Tokat Valisi Dr. Ömer TORAMAN, Samsun Valisi Osman KAYMAK, Amasya İl Genel Meclis Başkanı Mustafa ÇİTTIR, Amasya İl Genel Meclis Üyesi Yücel GÜMÜŞ, Çorum İl Genel Meclis Başkanı Halil İbrahim KAYA, Çorum İl Genel Meclis Üyesi Yusuf KAYA, Samsun İl Genel Meclis Üyesi Hayrettin ŞAHİN, Samsun İl Genel Meclis Üyesi Ali İLTEKİN, Birlik Müdürü Yasemin ÇOBAN ve Birlik personelleri katılımlarıyla Amasya ilinde gerçekleştirildi. Toplantı, Amasya Valisi Birlik Başkanı Sayın Dr. Osman VAROL’un açılış konuşmasını yapmasıyla başladı. Toplantıda aylık cetveller tetkik edildi. Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği çalışmaları hakkında Birlik Müdürü Yasemin ÇOBAN ayrıntılı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda Birliğin yürüttüğü; Birliğin öz kaynaklarından veya Ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından finanse edilen veya edilecek olan; 2018 yılı uygulanma kararı alınan proje konuları kapsamında; • Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması, başarılı işletmelerin kurulmasına katkıda bulunulması ve aynı zamanda kurulmuş işletmelerin ihracata açılması için gereken asgari koşullar, ihracat mevzuatı, ihracat işlemleri için gereken belge ve sertifikalandırma sistematiği, ihracat alacaklarının güvenli tahsili yöntemleri ve bankacılık işlemleri, uygulamalı dış ticaret sözleşmeleri, ihracatı teşvik sistemi ve ülke çalışmaları gibi konuları kapsayan, 4 ilde uygulanması planlanan Girişimcilik ve Dış Ticaret Eğitimi kapsamında hazırlanan eğitim programına ait çalışmalar, • TR 83 Bölgesi’ndeki kırsal kesimlerde bulunan içme suyu depolarındaki suyun anlık klor miktarı, başlangıç Ph değeri, sıcaklığı, klor tankının seviyesi, su deposunun seviyesi, depodaki hareket durumu (hayvan ve insan girişi açısından takip amacıyla), mevcut klor pompasının çalışma durumu, mevcut enerji durumu gibi birçok parametreyi anlık olarak internetten izlenebilmesi, izleme esnasında değerlerde meydana gelen herhangi bir olumsuzluğun kayıtlı cep telefonlarına mesaj olarak iletilmesi ve internetteki sistemde uyarı oluşturularak günlük ölçüm raporlarının bilgisayarda kayıt altına alınması ve Sağlık Bakanlığı’na raporlanması gibi işlemleri kapsayan “TR83 Bölgesinde İçme Suyu Depoları İçin Uzaktan Parametre Algılama Ve Otomatik Klorlama Sistemi” adlı projenin araştırma ve hazırlık çalışmaları, • “YESİLIRMAK HAVZASI BÖLGESEL MARKALAŞMA VE DESTİNASYON PROJESİ” nde yapılması planlanan küçük ölçekli alt yapı çalışmaları kapsamında da;  Amasya il merkezinde Yeşilırmak kenarında inşa edilecek Turist Bilgilendirme ve Dinlenme Evi’nin yapımı ve evin bulunduğu Yeşilırmak çevresindeki alanın peyzaj çalışması, Çorum ili Boğazkale ilçesinde Hattuşa Ören Yeri girişinde Yerkapı’da bulunan ahşap kafenin yenilenerek alanın peyzajının düzenlenmesi ve Boğazkale ziyaretçi karşılama merkezi idari binasının ve satış yerlerinin bulunduğu bölüme mescit ve lavaboların eklenmesi, yine Hattuşa Ören Yeri içerisinde bulunan Sfenksli Yerkapı bölümünde bulunan taş lavaboların yenilenmesi, Hattuşa’da Hitit Motifleri ile tasarlanmış Hitit Çeşmeleri,  Samsun ili Vezirköprü ilçesinde Vezirsuyu Tabiat Parkı Geleneksel ve Yöresel Ürünler Kadınlarımızın El Sanatı ve Doğal Ürünler Satış Birimlerinden oluşan yapımı, • Tokat il merkezinde Yeşilırmak kenarında inşa edilecek geleneksel mimarili ve ahşap minyatür evlerden oluşan Sulu Çarşı turizm sokağı ve evlerin bulunduğu alanın peyzaj çalışması, Yeşilırmak kenarında Geleneksel mimarili ve ahşap Yeşilırmak Su Sporları Evinin yapımı ilgili kurumlardan gelecek izinlerinin tamamlanmasının ardından proje sözleşmesi imzalanarak faaliyete geçirileceği bilgileri verildi. Toplantıda 2019 yılı Birlik Çalışma Programı’nın Birlik Tüzüğünün 14-f maddesi, 2019 yılı Birlik Bütçe Taslağı’nın Görüşülmesinin Birlik Tüzüğünün 14-e maddesi gereğince Birlik Meclisine sunulmasına karar verildi. Encümen toplantısının ardından meclis toplantısına geçildi. Toplantıda 2019 yılı Birlik Çalışma Programı, 2019 yılı Birlik Bütçesi ve 2019 yılı Birlik Üye Katılım Payları görüşüldü.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 25.09.2018