August 21, 2015

YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ EKİM AYI ENCÜMEN TOPLANTISI

Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği Ekim Ayı Encümen toplantısı 31.10.2018 tarihinde saat 15.00’da Amasya Valisi Birlik Başkanı Sayın Dr. Osman VAROL’un Başkanlığında, Çorum Valisi Necmeddin KILIÇ, Tokat Valisi Dr. Ömer TORAMAN, Amasya İl Genel Meclis Başkanı Mustafa ÇİTTIR,Amasya İl Genel Meclis Üyesi Yücel GÜMÜŞ, Çorum İl Genel Meclis Başkanı Halil İbrahim KAYA, Birlik Müdürü Yasemin ÇOBAN ve Birlik personelleri katılımlarıyla Amasya ilinde gerçekleştirildi. Toplantı, Amasya Valisi Birlik Başkanı Sayın Dr. Osman VAROL’un açılış konuşmasını yapmasıyla başladı. Konuşmasında, Çorum Valisi Sayın Necmeddin KILIÇ ve Tokat Valisi Sayın Dr. Ömer TORAMAN’ın 26.10.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2, 3 ve 6. Maddeleri gereğince Vali Atamaları Hakkında Kararı doğrultusunda, Tokat Valimizin Kütahya Valiliğine, Çorum Valimizin Mülkiye Başmüfettişliğine atanmaları ile bölgemizden ayrılacaklarını ve bu toplantının aynı zamanda Sayın Valilerimizle bir veda toplantısı özelliğini taşıdığını ifade etti. Kurumumuz çalışmalarının her aşamasında yanımızda olan ve bizden desteklerini esirgemeyen Çorum Valisi ve Tokat Valisine yeni görevlerinde başarılar temennisiyle, Bölgemize katkıları, değerli hizmetlerinin anısına kendilerine Birlik adına çiçek takdim edildi. Toplantıda Eylül ayı cetveller tetkik edildi. Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği çalışmaları hakkında Birlik Müdürü Yasemin ÇOBAN ayrıntılı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda Birliğin yürüttüğü; Birliğin öz kaynaklarından veya Ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından finanse edilen veya edilecek olan; 2018 yılı uygulanma kararı alınan proje konuları kapsamında;

TR 83 Bölgesi’nde (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) çevre sorunu haline gelen tarımsal ve hayvansal atıkların işlenmesi konusunda ekonomik, sürdürülebilir ve çevre dostu bir tarımsal üretim modeli sunulması, küçük ve orta ölçekli tarım ve hayvan üreticileri için düşük girdili üretim sisteminin mümkün kılarak organik tarıma geçişe destek verilmesi, hayvansal ve bitkisel atıkların değerlendirilmesi, bölgede kimyasal gübre kullanım oranının azaltılması, toprağın canlılığını korunması, besin değeri yüksek gübre elde edilmesi ve kırsal kesimin ek gelir elde etmesi amacıyla planlanan “Bitki ve Hayvan Atıklarından Kompost ve Vermikompost Üretilmesi” projesi kapsamında çiftçilere yönelik eğitimlerin ardından 4 ilde eğitimlere katılan katılımcılara hibe desteği verilmek üzere yapılan mülakatlar,

Tur operatörlerine yapılan anketler doğrultusunda bölgeye ait eski rotaların yenilenmesi ve strateji değişikliği yapılması gerektiği sonucuna varılmış olup, turizm profesyonelleri tarafından bölgedeki turizm aktivitelerinin yetersiz olduğu vurgulanarak daha cazibeli hale getirilmesinin önerilmesiyle birlikte çalışma metodolojisinin dokümantasyonu, Turizm Literatür taraması yapılması ve iyi uygulama örneklerinin araştırılması, Veri Toplama ve Paydaş Görüşmeleri, Paydaş ziyaretleri ve çalışmaya yönelik bilgi ve belge temini, Sektör temsilcileri ile yüz yüze görüşmeler, Paydaş görüşme raporlarının hazırlanması, mevcut durum analizi mekânsal analizler teknik analizler, yeni rota ve alternatif turizm çeşitliliği raporlama çalışmalarının yapılması ile Yeni rota ve turizm seçeneklerinin bölgesel, ulusal ve de uluslararası platformlarda tanıtımını sağlayacak Bölgesel Markalaşmada büyük önem arz eden ‘’TR83 Bölgesel Markalaşma Stratejisi Raporunun Hazırlanması’’ çalışmasının bölgeye kazandırılmasına yönelik yapılan çalışmalar,

Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin Sosyal ve Çevre Odaklı Girişimcilik ve Dış Ticaret desteklenmesi, yaygınlaştırılması, başarılı işletmelerin kurulmasına katkıda bulunulması ve aynı zamanda kurulmuş işletmelerin ihracata açılması için gereken asgari koşullar, ihracat mevzuatı, ihracat işlemleri için gereken belge ve sertifikalandırma sistematiği, ihracat alacaklarının güvenli tahsili yöntemleri, uygulamalı dış ticaret sözleşmeleri, ihracatı teşvik sistemi ve ülke çalışmaları gibi konuları kapsayan, 4 ilde uygulanması planlanan Sosyal ve Çevre Odaklı Girişimcilik ve Dış Ticaret Eğitimi kapsamında hazırlanan eğitim programına ait çalışmalar,

“Yesilirmak Havzasi Bölgesel Markalaşma Ve Destinasyon Projesi” nde yapılması planlanan küçük ölçekli alt yapı çalışmaları kapsamında da;

Amasya il merkezinde Yeşilırmak kenarında inşa edilecek Turist Bilgilendirme ve Dinlenme Evi’nin yapımı ve evin bulunduğu Yeşilırmak çevresindeki alanın peyzaj çalışması,

Çorum ili Boğazkale ilçesinde Hattuşa Ören Yeri girişinde Yerkapı’da bulunan ahşap kafenin yenilenerek alanın peyzajının düzenlenmesi ve Boğazkale ziyaretçi karşılama merkezi idari binasının ve satış yerlerinin bulunduğu bölüme mescit ve lavaboların eklenmesi, yine Hattuşa Ören Yeri içerisinde bulunan Sfenksli Yerkapı bölümünde bulunan taş lavaboların yenilenmesi, Hattuşa’da Hitit Motifleri ile tasarlanmış Hitit Çeşmeleri,

Samsun ili Vezirköprü ilçesinde Vezirsuyu Tabiat Parkı Geleneksel ve Yöresel Ürünler Kadınlarımızın El Sanatı ve Doğal Ürünler Satış Birimlerinden oluşan yapımı,

Tokat il merkezinde Yeşilırmak kenarında inşa edilecek geleneksel mimarili ve ahşap minyatür evlerden oluşan Sulu Çarşı turizm sokağı ve evlerin bulunduğu alanın peyzaj çalışması, Yeşilırmak kenarında Geleneksel mimarili ve ahşap Yeşilırmak Su Sporları Evinin yapımı ilgili kurumlardan gelecek izinlerinin tamamlanmasının ardından proje sözleşmesi imzalanarak faaliyete geçirileceği hakkında bilgiler verildi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 31.10.2018