August 21, 2015

14 FARKLI ÜLKEDEN B2B TRAVELSHOP ETKİNLİĞİ KAPSAMINDA BÖLGEMİZE GELEN TURİZM PROSFESYONELLERİNE YEŞİLIRMAK HAVZASI’NIN TANITIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Orta Karadeniz’i bağımsız ve kendine özgü, YEŞİLIRMAK HAVZASI TURİZM DESTİNASYONU olarak tanıtılması için ilk adım atıldı. KUWAIT, LEBANON, FRANCE , UNITED KINGDOM (GBR), NIGERIA, JORDAN, INDIA, KENYA, PORTUGUESA, RUSSIAN, UNITED STATES, SPAIN, MALAYSIA, USA gibi 14 farklı ülkeden gelen turizm ve seyahat acentalarının yetkililerine, Yeşilırmak Havzasının (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) İllerinin turizm potansiyelinin bilinirliğinin sağlanması için havzanın potansiyelini yerinde deneyimleyerek oluşturulan turizm değerlerinin, turizm profesyonellerine tanıtılması, sektöre hizmet veren yerel aktörlerinde katılımı ile profesyonel rehberler eşliğinde 20-25.11.2018 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Yereldeki kamu ve özel sektör aktörlerinin iş birliği neticesinde bölgeye gelen ziyaretçiler yerelde konaklama, yerel üretici ve hizmet sağlayıcıları ile buluşturulması sağlandı. Bölge Samsun ilinden başlayarak Çorum, Tokat, Amasya İllerinin kültürel mirası, arkeolojik ve doğal sit alanları, tarihi eserleri, tanıtılarak tarihi ve kültürel dokusu hissettirildi, yöresel ürünlerinden, yemek kültürüne ve el sanatlarına kadar pek çok konuda tanıtımı yapılan Familiratizons Trip (Fam Trip tanıtım gezisi)’nde Amasya, Çorum, Samsun, Tokat illerini etiketleyen Video paylaşımlarında her İlde ayrı ayrı teşekkürlerini ileten yabancı turizm profesyonellerinin, bölgemizin fotoğraf karelerini içeren paylaşımlarıda medyada beğenilerek takip edildi. Ortak çalışmalar için Turizm sektöründe hizmet veren yerel aktörlerle gerekli temaslar sağlandı, istişarelerde bulunuldu.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.