August 21, 2015

BİTKİ VE HAYVAN ATIKLARINDAN KOMPOST VE VERMİKOMPOST ÜRETİLMESİ PROJESİ KAPSAMINDA AMASYA’DA PİLOT OKULLARA KOMPOST SOLUCANI DAĞITIM TÖRENİ DÜZENLENDİ.

TR 83 Bölgesi’nde çevre sorunu haline gelen tarımsal ve hayvansal atıkların işlenmesi konusunda ekonomik, sürdürülebilir ve çevre dostu bir tarımsal üretim modeli sunulması, küçük ve orta ölçekli tarım ve hayvan üreticileri için düşük girdili üretim sisteminin mümkün kılarak gelenekselden organik tarıma geçişe destek verilmesi ve Yeşilırmak Havzasında kırsal kesimin sürdürülebilir ekonomik kalkınması açısından önem arz eden, Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği’nin sahibi olduğu “Bitki ve Hayvan Atıklarından Kompost ve Vermikompost Üretilmesi” adlı projenin Amasya ayağında, proje kapsamında pilot okul olarak belirlenen Büyük Kızılca İlkokulu, Ovasaray Ortaokulu, 75. Yıl İMKB İlkokulu, Hattat Hamdullah İmam Hatip Ortaokulu ve Ezinepazar Atatürk Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerine yaşam ortamları ile birlikte kompost solucanları dağıtıldı.

Dağıtım töreni, 18 Aralık 2018 tarihinde, saat 10:30 da Amasya Ovasaray Köyü Ovasaray Ortaokulunda, Birlik Müdürü Yasemin ÇOBAN’ın, Amasya Valisi Sayın Dr. Osman VAROL’un eşi Funda VAROL’un, Amasya Milli Eğitim İl Müdürü Dr. Hüseyin GÜNEŞ’in, Ovasaray Ortaokulu Müdürü Mustafa ÇITIR’ın, Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre Yön. Ve Den. Şube Müdürü Sevim SÖKÜT’ün, Pilot okul öğretmen ve öğrencilerinin ile Birlik personellerinin iştiraki ile gerçekleştirildi. Dağıtım töreni, Birlik Müdürü Yasemin ÇOBAN’ın projeyi tanıtan konuşmasıyla başlayarak, Amasya Milli Eğitim İl Müdürü Dr. Hüseyin GÜNEŞ’in ve Ovasaray Ortaokulu Müdürü Mustafa ÇITIR’ın konuşmalarıyla devam etti. Açılış konuşmalarından sonra, Birlik personeli Biyolog Esat ÇİLLİ tarafından vermikompost üretimi ile ilgili kısaca teknik bilgiler verildi.

Daha sonra, Birlik Müdürü Yasemin ÇOBAN ve Amasya Valisi Sayın Dr. Osman VAROL’un eşi Funda VAROL’un yardımları ile okul öğrencileri tarafından solucanlara organik atıklar mama olarak verildi.

Tören sonunda, pilot okullara vermikompost kutuları dağıtıldı. İştirak eden kurum temsilcileri ve öğrencileri ile birlikte hatıra fotoğraf çekilerek tören son buldu.