August 21, 2015

YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ OCAK AYI ENCÜMEN VE MECLİS TOPLANTILARI

Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği Ocak Ayı Encümen ve Meclis toplantıları 22.01.2019 tarihinde saat 15.00’da Birlik Başkanı Amasya Valisi Dr. Osman VAROL’ un Başkanlığında, Çorum Valisi Mustafa ÇİFTÇİ, Tokat Valisi Dr. Ozan BALCI, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zihni ŞAHİN, Amasya İl Genel Meclis Başkanı Mustafa ÇİTTIR, Amasya İl Genel Meclis Üyesi Yücel GÜMÜŞ, Çorum İl Genel Meclis Başkanı Halil İbrahim KAYA, Çorum İl Genel Meclis Üyesi Yusuf KAYA, Tokat İl Genel Meclis Başkanı Salih YILDIRIM, Tokat İl Genel Meclisi Üyesi L. Daim NAMLI, Birlik Müdürü Yasemin ÇOBAN ve Birlik personelleri katılımlarıyla Çorum ilinde gerçekleştirildi. Toplantı, Amasya Valisi Birlik Başkanı Sayın Dr. Osman VAROL’un açılış konuşmasını yapmasıyla başladı. Toplantıda 2019 yılı Birlik Encümen Üyeleri seçimi gerçekleştirildi. 2018 yılına ait Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği çalışmaları hakkında Birlik Müdürü Yasemin ÇOBAN Meclis Üyelerine ayrıntılı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda Birliğin yürüttüğü; Birliğin öz kaynaklarından veya Ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından finanse edilen veya edilecek olan; 2018 yılı uygulanma kararı alınan proje konuları kapsamında; • Birlik Tüzüğünün “Birliğin Amacı Madde 5- Yeşilırmak ve kollarında oluşan kirliliği ve nedenlerini önlemek için gerekli tedbirleri almak, bölgede mevcut erozyonu giderici çalışmaları yapmak, akış rejimini düzenlemek, Yeşilırmak Havzasında bulunan yerleşim birimlerinin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmalarına yönelik her türlü çalışmaları yapmak, yaptırmak ve bu amaçla ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmaktır.” doğrultusunda, Yeşilırmak Nehrinin kirliliğinin azaltılması, içme suyu kaynaklarının korunması ve Yeşilırmak Havzasında kırsal kesimin sürdürülebilir ekonomik kalkınmasını içeren, çevre konusunda ön fizibilite niteliği taşıyan bir projenin Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Teknik Destek Programına sunulması, • TR 83 Bölgesi’nde (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) çevre sorunu haline gelen tarımsal ve hayvansal atıkların işlenmesi konusunda ekonomik, sürdürülebilir ve çevre dostu bir tarımsal üretim modeli sunulması, küçük ve orta ölçekli tarım ve hayvan üreticileri için düşük girdili üretim sisteminin mümkün kılarak organik tarıma geçişe destek verilmesi, hayvansal ve bitkisel atıkların değerlendirilmesi, bölgede kimyasal gübre kullanım oranının azaltılması, toprağın canlılığını korunması, besin değeri yüksek gübre elde edilmesi ve kırsal kesimin ek gelir elde etmesi amacıyla planlanan “Bitki ve Hayvan Atıklarından Kompost ve Vermikompost Üretilmesi” projesi kapsamında çiftçilere yönelik eğitimlerin ardından 4 ilde eğitimlere katılan 450 kişiden mülakatların sonucunda seçilen 40 katılımcıya dağıtılacak olan hibe destekleri ile ilgili yapılan çalışmalar, • Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan Sosyal ve Çevre Odaklı Girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması, başarılı işletmelerin kurulmasına katkıda bulunulması gibi konuları kapsayan, 4 ilde uygulanmaya başlayan Sosyal ve Çevre Odaklı Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinin devam eden çalışmaları, • “Yeşilırmak Havzası Bölgesel Markalaşma Ve Destinasyon Projesi” nde yapılması planlanan küçük ölçekli alt yapı çalışmaları kapsamında da;  Amasya il merkezinde Yeşilırmak kenarında inşa edilecek Turist Bilgilendirme ve Dinlenme Evi’nin yapımı ve evin bulunduğu Yeşilırmak çevresindeki alanın peyzaj çalışması, Çorum ili Boğazkale ilçesinde Hattuşa Ören Yeri girişinde Yerkapı’da bulunan ahşap kafenin yenilenerek alanın peyzajının düzenlenmesi ve Boğazkale ziyaretçi karşılama merkezi idari binasının ve satış yerlerinin bulunduğu bölüme mescit ve lavaboların eklenmesi, yine Hattuşa Ören Yeri içerisinde bulunan Sfenksli Yerkapı bölümünde bulunan taş lavaboların yenilenmesi, Hattuşa’da Hitit Motifleri ile tasarlanmış Hitit Çeşmeleri, Samsun ili Vezirköprü ilçesinde Vezirsuyu Tabiat Parkı Geleneksel ve Yöresel Ürünler Kadınlarımızın El Sanatı ve Doğal Ürünler Satış Birimlerinden oluşan yapımı, Tokat il merkezinde Yeşilırmak kenarında inşa edilecek geleneksel mimarili ve ahşap minyatür evlerden oluşan Sulu Çarşı turizm sokağı ve evlerin bulunduğu alanın peyzaj çalışması, Yeşilırmak kenarında Geleneksel mimarili ve ahşap Yeşilırmak Su Sporları Evinin yapımına ait başlanan ihale çalışmaları hakkında bilgiler verildi. Meclis toplantısından sonra YHKB Encümen toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda aylık cetveller tetkik edildi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 23.01.2019