August 21, 2015

Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği Nisan Ayı Encümen ve Meclis toplantıları 30.04.2019 tarihinde saat 14.00’da Birlik Başkanı Amasya Valisi Dr. Osman VAROL’ un Başkanlığında, Çorum Valisi Mustafa ÇİFTÇİ, Amasya İl Genel Meclis Başkanı Zeki ERARSLAN, Amasya İl Genel Meclis Üyesi Ömer Faruk ALTUNAY, Çorum İl Genel Meclis Başkanı Osman GÜNAY, Çorum İl Genel Meclis Üyesi İbrahim ÇİFTÇİ, Tokat İl Genel Meclis Başkanı Av. Erol DUYUM, Birlik Müdürü Yasemin ÇOBAN ve Birlik personelleri katılımlarıyla Amasya ilinde gerçekleştirildi.

Toplantı, Amasya Valisi Birlik Başkanı Sayın Dr. Osman VAROL’un açılış konuşmasını yapmasıyla başladı. Açılış konuşmasının ardından ilk olarak meclis toplantısı gerçekleştirildi. Meclis toplantısında Birlik Başkanının seçilmesi (Birlik Tüzüğü Madde 9, Madde 16), Birlik Kâtip Üyelerinin seçilmesi (Birlik Tüzüğü Madde 9), Birlik Encümeninin Seçilmesi (Birlik Tüzüğü Madde 10-q, Madde 13) ve 2018 yılı kesin hesabının görüşülmesi (Birlik Tüzüğü Madde 10- g) konuları görüşüldü. Meclis toplantısının ardından encümen toplantısına geçildi. Toplantıda Mart ayı aylık cetvelleri ve 2018 yılı Kesin Hesap tetkik edildi. 2019-2024 yılları boyunca encümen ve meclis üyesi olarak YHKB’de görevlerini yürütecek olan Birliğin seçilmiş yeni üyelerine, Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği’nin kuruluşundan günümüze kadar yapmış olduğu çalışmalar hakkında Birlik Müdürü Yasemin ÇOBAN ayrıntılı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda Birlik Tüzüğünün, Birlik Görev ve Yetkileri ‘’Yeşilırmak ve kollarının kirlenmesini ve kirlenmeye yol açan unsurları önleyici önlemler almak, görev alanı içinde tarihi ve doğal çevreyi, su kaynaklarını, orman varlığını korumak ve geliştirmek, hava, su ve toprak kirliliğini önlemek ve bunları oluşturan sebepleri ortadan kaldırmak’’ doğrultusunda Birliğin üyesi olan her bir ilin İl Özel İdarelerine kullanmaları üzerine hibe edilen 1’er adet çöp toplama araçlarının dağıtım töreni hakkında da bilgi verildi. Toplantıların sona ermesiyle akabinde Amasya İl Özel İdare Binası’nda Çöp Toplama Aracı Dağıtım Töreni gerçekleştirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

30.04.2019