August 21, 2015

YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ 2020 YILI HAZİRAN AYI ENCÜMEN VE MECLİS TOPLANTILARI

Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği (YHKB) Haziran ayı encümen ve meclis toplantıları Birlik Başkanı Valimiz Mustafa MASATLI’nın başkanlığında gerçekleştirildi.

Samsun’da düzenlenen toplantıya Çorum Valisi Mustafa ÇİFTÇİ, Amasya İl Genel Meclis Başkanı Zeki ERARSLAN, Amasya İl Genel Meclis Üyesi Ömer Faruk ALTUNAY, Çorum İl Genel Meclis Başkanı Osman GÜNAY, Çorum İl Genel Meclis Üyesi İbrahim ÇİFTÇİ, Birlik Müdür V. Hamdi YANIK ve birlik personelleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Valimiz Mustafa MASATLI şunları ifade etti:

“Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği, Mahalli İdare Birlikleri Kanununa göre çalışan, Tüzüğünde de belirtildiği gibi Yeşilırmak Havzasında kirliliği ortaya çıkaran etmenlerin ortadan kaldırılması ve Yeşilırmak Havzasında bulunan Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde ekonomik-sosyal kalkınmanın sağlanmasına yönelik planlar, programlar yapmak, projeler uygulamak üzere kurulmuş bir Birliktir. Bugüne kadar bu anlamda Birlik önemli çalışmalar yapmış, bölgesel kalkınma anlamında planlar hazırlamış, projeler uygulamış, başarılı çalışmalar yapmış ve yapmaya devam etmektedir.”

Açılış konuşmasının ardından Encümen toplantısında YHKB 2019 mali yılı kesin hesabının kabul ve tasdiki için Birlik Tüzüğü’nün 14/o maddesi gereğince 2019 mali yılı kesin hesabının Birlik Meclisine sunulması, Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ait aylık cetveller tetkiki ve Birliğin yürüttüğü çalışma konuları görüşüldü. Encümen toplantısının ardından YHKB Meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 2019 yılı kesin hesabının görüşülmesi (Birlik Tüzüğü Madde 10- g) konusu görüşüldü.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖNCEKİ - SONRAKİ