August 21, 2015

YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ
BİRLİK ENCÜMENİ TOPLANTISI GÜNDEMİ
AĞUSTOS 2020


Yer : Yamaç Bistro Toplantı Salonu
Tarih : 27 Ağustos 2020
Saat : 15:00


GÜNDEM BAŞLIKLARI
1. Amasya Valisi Birlik Başkanı Sayın Mustafa MASATLI’ nın açılış konuşması,
2. Aylık Cetvellerin tetkiki (Birlik Tüzüğü Madde 14, n),
3. Birlik Tüzük değişikliğinin görüşülmesi (Birlik Tüzüğü Madde – 33),
4. Birlik tarafından yürütülen projeler hakkında Encümen Üyelerine bilgi verilmesi (Birlik Tüzüğü Madde 14 - h),
5. Birlik Müdürlüğü Konusunun görüşülmesi,
6. Görüş ve Öneriler,
7. Kapanış.

ÖNCEKİ - SONRAKİ