August 21, 2015

T.C.
YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ
BİRLİK ENCÜMENİ ve MECLİS TOPLANTI GÜNDEMLERİ
EKİM 2020


Yer : Çorum İli
Tarih : 29 Eylül 2020
Saat : 15:00


ENCÜMEN TOPLANTISI GÜNDEM BAŞLIKLARI
1. Amasya Valisi Birlik Başkanı Sayın Mustafa MASATLI ’nın açılış konuşması,
2. Aylık cetvellerin tetkiki (Birlik Tüzüğü Madde 14- n),
3. 2021 yılı Birlik çalışma programının görüşülmesi (Birlik Tüzüğü Madde 14, f),
4. 2021 yılı Birlik bütçe taslağının görüşülmesi, (Birlik Tüzüğü Madde 14- e),
5. Görüş ve öneriler,
6. Kapanış.


Yer : Hasan Zahir Toplantı Salonu
Tarih : 29 Eylül 2020
Saat : 15:00


MECLİS TOPLANTISI GÜNDEM BAŞLIKLARI
1. Amasya Valisi Birlik Başkanı Sayın Mustafa MASATLI ’nın açılış konuşması,
2. YHKB çalışmaları hakkında bilgi verilmesi,
3. 2021 yılı Birlik çalışma programının görüşülmesi (Birlik Tüzüğü Madde 10-e),
4. 2021 Yılı Birlik Bütçesi’nin görüşülmesi, (Birlik Tüzüğü Madde 10- g),
5. 2021 yılı için Birlik üye katılım paylarının görüşülmesi (Birlik Tüzüğü Madde 10- h)
6. Birlik amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla yürütülecek iş ve işlemler (proje teklif çağrıları, satın almalar ve uluslararası fuar katılımları da dahil) hakkında gerekli kararları almak üzere Birlik Encümeni’ne yetki verilmesi (Birlik Tüzüğü Madde 10- r),
7. Birlik Müdürlüğü için 30 Eylül-20 Ekim 2020 tarihleri arasında müracaatların alınması,
8. Görüş ve öneriler,
9. Kapanış.

ÖNCEKİ - SONRAKİ