August 21, 2015

T.C.
YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ
BİRLİK ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMLERİ
TEMMUZ 2021


Yer : Amasya İli
Tarih : 29 Temmuz 2021
Saat : 15:00


1. Amasya Valisi Birlik Başkanı Sayın Mustafa MASATLI’ nın açılış konuşması,
2. Aylık Cetvellerin tetkiki (Birlik Tüzüğü Madde 14, n),
3. Birlik tarafından yürütülen projeler hakkında Encümen Üyelerine bilgi verilmesi (Birlik Tüzüğü Madde 14 - h),
4. Görüş ve Öneriler,
5. Kapanış.

ÖNCEKİ - SONRAKİ