August 21, 2015

T.C.
YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ
BİRLİK ENCÜMEN ve BİRLİK MECLİS TOPLANTI GÜNDEMLERİ
AĞUSTOS 2023

BİRLİK ENCÜMEN GÜNDEMİ
Yer : Çorum İli
Tarih : 31.08.2023
Saat : 11:30
1.Amasya Valisi Birlik Başkanı Sayın Yılmaz DORUK’ un açılış konuşması,
2. Aylık cetvellerin tetkiki (Birlik Tüzüğü Madde 14- n)
3. YHKB çalışmaları hakkında bilgi verilmesi
4. 2024 yılı Birlik çalışma programının görüşülmesi (Birlik Tüzüğü Madde 14, f)
5. 2024 yılı Birlik bütçe taslağının görüşülmesi (Birlik Tüzüğü Madde 14- e)
6. Birlik Personellerinin Toplu İş Sözleşmesi konusunun görüşülmesi,
7. Görüş ve Öneriler,
8. Kapanış.

BİRLİK MECLİS GÜNDEMİ
Yer : Çorum İli
Tarih : 31.08.2023
Saat : 12:00
1. Amasya Valisi Birlik Başkanı Sayın Yılmaz DORUK’ un açılış konuşması,
2. 2024 yılı Birlik çalışma programının görüşülmesi (Birlik Tüzüğü Madde 10-e)
3. 2024 Yılı Birlik Bütçesi’nin görüşülmesi (Birlik Tüzüğü Madde 10- g)
4. 2024 yılı için Birlik üye katılım paylarının görüşülmesi (Birlik Tüzüğü Madde 10- h)
5. Birlik Personellerinin Toplu İş Sözleşmesi konusunun görüşülmesi,
6. Birlik amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla yürütülecek iş ve işlemler (proje teklif çağrıları, satın almalar ve uluslararası fuar katılımları da dahil) hakkında gerekli kararları almak üzere Birlik Encümeni’ne yetki verilmesi (Birlik Tüzüğü Madde 10- r)
7. Görüş ve Öneriler,
8. Kapanış

ÖNCEKİ - SONRAKİ