August 21, 2015

Interreg IPA Sınır Ötesi İşbirliği Bulgaristan - Türkiye Programı Teklif Verme Çağrısı Açıldı

Bulgaristan ve Türkiye arasında işbirliğini artırmak amacıyla, 16.11.2015 tarihinde, Interreg IPA Sınır Ötesi İşbirliği Bulgaristan – Türkiye Programı kapsamında Birinci Teklif Verme Çağrı açılmıştır.

Avrupa Komisyonundan Interreg IPA CBC (Sınır Ötesi İşbirliği) Bulgaristan-Türkiye programı hakkında açıklama:

European Commission Brüksel

Sivil Toplum Diyaloğu-IV Hibe Programı Bilgilendirme Günleri Başlıyor...

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Türkiye ve AB sivil toplumları arasındaki diyaloğun güçlendirilmesi amacıyla geliştirilen Sivil Toplum Diyaloğu IV Hibe Programının potansiyel başvuru sahiplerine tanıtılması amacıyla İzmir, İstanbul ve Ankara illerinde bilgilendirme günleri düzenlenecektir.

AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu-IV Projesinin Üçüncü Grup Hibe Programları Teklif Çağrısı Yayınlandı.

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Türkiye ve AB sivil toplumları arasındaki diyaloğun güçlendirilmesi amacıyla geliştirilen “AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu-IV Projesi” çerçevesinde “Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu”, “İşletme ve Sanayi Politikası” ve “Tarım ve Balıkçılık” Hibe Programlarının teklif çağrısı 4 Mart 2015 tarihi itibarıyla yayınlanmıştır.

EURODESK TÜRKİYE BİRİMİNDEN SALI-PERŞEMBE EKSPRESİ

Ulusal Ajans Eurodesk Türkiye Birimi tarafından toplamda 13 hafta sürmesi planlanan “Salı-Perşembe Ekspresi” başlıklı bilgilendirme toplantıları webinarları (online eğitim) devam ediyor.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Tezleri Programı

Bu programın amacı; üniversite-sanayi işbirliğinin kurumsallaştırılması, ülkemize katma değer yaratacak ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak yeni ürün ve/veya üretim yönteminin geliştirilmesi, mevcut üründe ve/veya üretim yönteminde yenilik yapılmasına yönelik sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yüksek lisans ve/veya doktora tez çalışmalarını içeren projelerin desteklenmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve sonuçlarının değerlendirilmesidir.

Jean Monnet Burs Programı

Jean Monnet Burs Programı Türkiye´nin Avrupa Birliğine tam üyelik hedefi doğrultusunda, AB alanında uzmanlaşmış kişi sayısını artırarak bu alanda ihtiyaç duyulan idari kapasitenin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 2015 yılında 210 kişiye burs verilmesi planlanmakta olup AB müktesebatı konusunda uzmanlaşmak isteyen herkesin başvurusuna açık bir programdır.

Erasmus+ Gençlik

Erasmus+ Gençlik Alanında Bireylerin Öğrenme Hareketliliği programı genç gruplarına bir araya gelme ve birbirlerinin kültürleri hakkında öğrenme fırsatı sunuyor. Gençler bu program ile yurtdışındaki projelere katılabildikleri gibi yurt içinde de uluslar arası projeler yapabiliyorlar.

<< 1 2 >>